Акција: Вежбам за малу матуру - одабери 3 од 5

Кликните на дугме "Одабери" поред књига које желите

Математика - збирка задатака за завршни испит

Ова збирка за припрему мале матуре помоћи ће осмацима да обнове задатке кључне за разумевање школског градива из математике и да унапреде свој ниво постигнућа. Задаци су груписани у пет области, подељени на три нивоа постигнућа и усклађени са Општим стандардима постигнућа – образовним стандардима за крај обавезног образовања за предмет математика. На почетку сваке области дат је кратак подсетник који упућује на оно што је важно за успешно решавање задатака, а на крају су дата по два теста за проверу нивоа усвојености знања. Збирка садржи и решења свих задатака, као и упутство за бодовање делимично тачних одговора у тестовима. Уз свако решење наведена је шифра стандарда који се односи на тај задатак.

За куповину три збирке за припрему мале матуре из комплета ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ остварићете попуст од 30%!

РЕДОВНА ЦЕНА: 990 дин, АКЦИЈСКА ЦЕНА: 693 дин

Одаберите књигу ако је желите, на дну стране се налази дугме "Убаци у корпу"

Српски језик - збирка задатака за завршни испит

Сврха ове збирке јесте припрема за завршни испит на крају осмог разреда основне школе, односно провера и примена стечених знања и вештина из српског језика. Збирка је пре свега намењена ученицима за обнављање градива, проверу знања и вежбање, а њиховим наставницима, осим у заједничком раду са ученицима, може послужити и као модел за израду нових задатака. У првом делу збирке дати су задаци из следећих области: вештина читања и разумевање прочитаног, писано изражавање, граматика, лексика, народни и књижевни језик и књижевност. У свакој области задаци су, према сложености захтева, распоређени на три нивоа – основни, средњи и напредни. Други део збирке садржи пет дужих текстова (два информативна, три књижевноуметничка) и задатке којима се проверавају знање и вештине из различитих области. У трећем делу збирке дата је листа образовних стандарда по којима су задаци састављени, а у четвртом делу су решења.

За куповину три збирке за припрему мале матуре из комплета ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ остварићете попуст од 30%!

РЕДОВНА ЦЕНА: 990 дин, АКЦИЈСКА ЦЕНА: 693 дин

Одаберите књигу ако је желите, на дну стране се налази дугме "Убаци у корпу"

Биологија - збирка задатака за завршни испит

Збирка за припрему полагања завршног испита из предмета Биологија садржи 250 задатака који су кључни за разумевање школског градива из биологије. Задаци су подељени у пет области: Особине живих бића, Јединство грађе и функције као основа живота, Наслеђивање и еволуција, Живот у екосистему и Човек и здравље. У свакој области задаци су разврстани на три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни. Поред сваког задатка налази се симбол који означава ниво постигнућа. На крају збирке дата су решења свих задатака, а уз свако решење наведен је стандард који обухвата тај задатак.

За куповину три збирке за припрему мале матуре из комплета ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ остварићете попуст од 30%!

РЕДОВНА ЦЕНА: 750 дин, АКЦИЈСКА ЦЕНА: 525 дин

Одаберите књигу ако је желите, на дну стране се налази дугме "Убаци у корпу"

Историја – Збирка задатака за завршни испит

За куповину три збирке за припрему мале матуре из комплета ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ остварићете попуст од 30%!

РЕДОВНА ЦЕНА: 850 дин, АКЦИЈСКА ЦЕНА: 595 дин

Одаберите књигу ако је желите, на дну стране се налази дугме "Убаци у корпу"

Географија - збирка задатака за завршни испит

У овој збирци задатака за припрему за полагање мале матуре налази се 250 задатака који су кључни за разумевање школског градива из географије. Задаци су подељени у четири области: Географске вештине, Физичка географија, Друштвена географија и Регионална географија. У оквиру сваке области задаци су подељени у три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни. Поред сваког задатка налази се симбол који означава ниво постигнућа. На крају збирке налазе се решења свих задатака. Уз свако решење наведена је шифра стандарда који обухвата тај задатак, а после решења дата је листа свих стандарда.

За куповину три збирке за припрему мале матуре из комплета ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ остварићете попуст од 30%!

РЕДОВНА ЦЕНА: 850 дин, АКЦИЈСКА ЦЕНА: 595 дин

Одаберите књигу ако је желите, на дну стране се налази дугме "Убаци у корпу"


Корисни линкови

banka intesa