Вежбанке за децу

Вежбанке за децу нуде различите врсте активности – учење цртања и других ликовних вештина, задатке потражи и пронађи, мозгалице, забавне активности погодне за припрему за полазак у школу итд.

Вежбанке садрже бројне активности и вежбе за децу школског и предшколског узраста. Улога вежбанки је да пруже помоћ деци у усвајању нових појмова, новог градива, да код њих развију машту и љубав према читању и књизи од најранијег узраста.


Вежбанке за предшколце

Бројеви и слова деци могу бити веома занимљиви ако се представе на прави начин. Велика вежбанка за предшколце, вежбанке-блокови, две Мале вежбанке за предшколце, вежбанке с мотивима животиња (МУУ), возила (БРРМ), чудовишта (Монструми су забавни), као и оне с познатим јунацима попут Петсона и Финдуса (Петсонове и Финдусове Мозгалице) и Hello Kitty, могу бити одличан избор за све оне који су у потрази за интересантним задацима уз које ће се деца добро забавити али и много тога научити.

Радне свеске за вртић

Креативни центар има велики број издања за децу предшколског узраста. Ове књиге већ годинама користе васпитачи у раду са децом у вртићима. Поред васпитача у предшколским установама могу их користити и родитељи у игри са децом, као вежбанке уз које ће деца моћи да на забаван начин савладају многе појмове и успешно се припреме за полазак у школу.

У овим радним свескама су на занимљив начин и уз мноштво вежби обрађене најразличитије теме. На овај начин деца се подстичу на активно самостално истраживање кроз које се развијају мишљење и креативност. Илустрације у књигама узрасно су прилагођене и прате и обогаћују основни текст. Вежбе су допуњене бројним идејама за додатни рад, због чега су ова издања од велике помоћи родитељима и васпитачима.

У ове радне свеске спадају издања Полазим у вртић, Ја у вртићу и Весели вртић, радни листови Пролеће–лето и Јесен–зима, као и издања Мали буквар, Мала математика, Сваштара, Школица и друга.

Радни листови по Основама програма

Радно-игровни материјали Креативног центра намењени деци, васпитачима и родитељима смишљени су и конципирани тако да излазе у сусрет Основама програма и подржавају развој кључних образовних компетенција. Обликовани у форми блокова, материјали имају функционалан простор за рад и садрже бројне додатке прилагођене области коју покривају (налепнице, словни конструктори, азбука).

У ове радно-игровне материјале спадају блокови: Ове приче на игру личе, намењен почетном описмењавању; Вртић за маштање, који нуди избор активности у вези с различитим аспектима дечјег развоја – од графомоторичког до језичког и логичко-математичког; вишенаменски радни материјал Играм се и размишљам, који се бави основним математичким појмовима и истовремено излази у сусрет и дечјој потреби за игром и покретом; Игром од гласа до слова, који подржава развој предвештина ране писмености.

Едиција Школице

Едиција Школице садржи шест вежбанки за децу у узрасту од прве до шесте године. Садржај сваке вежбанке из ове едиције усклађена је са способностима детета у узрасту ком је књига намењена. На почетку сваке књиге налази се сажет преглед одлика развоја детета у одређеној години живота, а наведене су и смернице за родитеље које активности се могу реализовати с децом тог узраста. 

Вежбанке за основце

Вежбанке за децу у којима се на забаван начин увежбава школско градиво из различитих предмета садрже велики број тематски груписаних задатака. У оквиру сваке теме ученике чекају бројне активности: да прочитају причу, реше разноврсне задатке различитог нивоа сложености, израчунају, истраже, кажу шта мисле, креирају и направе оно што су сами осмислили.

Уз ове активности деца ће моћи да увежбавају школско градиво, да уче како да самостално решавају проблеме, да развијају логику и креативно мишљење и да усвајају друге важне животне вештине. Препоручујемо неколико збирки задатака за ученике основне школе.

Задаци за вежбање

Серијал Супер задаци садржи велики број задатака којима се на забаван начин увежбава школско градиво из предмета математика, српски језик и свет око нас. У зависности од нивоа читалачке вештине, ученици радну свеску могу користити самостално или уз помоћ родитеља, учитеља, у боравку или у редовној настави.

Серијал Учимо да мислимо намењен је за увежбавање школског градива из предмета српски језик, математика, свет око нас и грађанско васпитање. Садржи задатке који помажу ученицима да науче критички да размишљају.

Вежбанке из српског језика

Језичке школице су збирке радних листова намењене увежбавању и провери читалачке способности, односно разумевања прочитаног, у прва четири разреда основне школе.

Вежбанке из математике

Едиције Математичке степенице, Да лако схватиш матиш и Математичке авантуре подстичу радозналост код деце, али и моћ расуђивања и логичко размишљање, чиме се открива смисао за математику. Садрже разноврсне математичке задатке од којих су неки разврстани по нивоима постигнућа и намењени су деци која показују склоност ка математици. Неки задаци прате план и програм за први разред основне школе, док други најчешће нису уобичајени за часове математике у школи.

Задатак на дан је серијал радних свезака које садрже текстуалне задатке из математике различитог нивоа сложености, примерених узрасту ученика и неопходних за развој логике.

Вежбанке и мозгалице

Мозгалице од детета најчешће траже да проблем сагледа из различитих углова, да уочава детаље, повеже елементе на нов начин и неуобичајеним путем дође до решења. Трудећи се да реши мозгалицу, дете јача концентрацију, вежба памћење, развија логичко мишљење и вештину решавања проблема, а долазак до решења развија самопоуздање.

Креативни центар нуди велики избор мозгалица за децу: Судоку за генијалце, Квиз за децу, 100 логичких мозгалица и др.

Корисни линкови

banka intesa