Бојанке за децу

Цртанке и бојанке су књиге које подстичу маштовитост код деце, развијају креативност, моћ опажања и графомоторичке способности. Цртање и бојење су одличне активности у периоду када дете тек почиње да се сусреће с књигом. Цртанке и бојанке садрже велики број активности које представљају добар увод у ликовно образовање.


Развој графомоторике за децу

Графичко-ликовне активности, међу којима су цртање и бојење, вишеструко су значајне за рани развој детета. Оне подстичу развој перцепције, интелигенције, координације покрета и говора. Одличне су као вид забаве, али истовремено помажу деци да развију многе важне вештине, као што су координација ока и руке, препознавање облика и боја, попуњавање слика.

Када почети са цртањем и бојењем

Степен развоја ликовног изражавања саставни је део дететовог психофизичког развитка и може се веома разликовати од детета до детета.

Већ у другој години дете може држати прстима оловку и опонашати повлачење црте усправно и водоравно. Ово је период када дете и даље жврља, али и кад линије постају све усклађеније. Крајем овог периода дете црта круг кад му се покаже како то да уради, или опонаша цртање крстића.

Између треће и четврте године дете може доцртавати по обрисима, следити нацртан пут у лавиринту и покушати цртање правих и кривих путања. У том периоду може копирати и дијагоналну линију, квадрат и покушати цртање на основу унапред постављеног циља. Између четврте и пете године дете доцртава сложеније цртеже по обрисима, црта правим и кривим линијама шаре, лавиринте. Црта кућицу, дрво, људску фигуру (три до шест детаља), тако да цртеж буде препознатљив.

Како да деца науче да цртају и боје

За увод у цртање и бојење деци можете набавити разнобојне воштане бојице, оловке у боји и лако периве фломастере различите дебљине. Важно је да они буду згодни за мале руке, а најважније је да децу стално охрабрујете!

Немојте се бринути ако приметите да дете не користи исправну боју или ако користи и једну и другу руку за држање оловке или бојице. Нека малишани експериментишу прибором за цртање и бојење цртајући облике и шаре онако како их слике на страницама инспиришу.

Идеје за цртање и бојење

За све оне који су у потрази за идејама за цртање и бојење могу бити занимљиви блокови за цртање Цртеж на дан и Kawaii. Слатке животиње у издању Креативног центра, уз помоћ којих деца могу савладати цртање корак по корак.

Предности цртанки и бојанки за децу

Цртанке и бојанке утичу на дечји развој кроз бројне аспекте: јачање снаге руку и развијање вештине писања, усавршавање правилног држања оловке кроз вежбу с бојицама, подстицање креативности, развијање фине моторике и подстицање концентрације и пажње. Кроз могућност да се самостално изразе деца развијају самопоуздање јер избором и комбиновањем боја добијају прилику да самостално доносе одлуке. У неким ситуацијама бојама и начином бојења деца могу исказати своје емоције.

Добар избор цртанки и бојанки за децу

Све бојанке имају за циљ да код деце развијају вештину покрета, интелигенцију, координацију и др. Постоји широк избор бојанки, од једноставнијих до оних које садрже мало сложеније и захтевније цртеже, мноштво подстицајних задатака чијим решавањем се код деце развијају моћ запажања, концентрација и интелигенција.

Неке бојанке подстичу дете на разне активности јер садрже занимљиве и сложене слике за бојење или започете сцене које треба доцртати тако да се испуни цела страница. 

Постоје и бојанке уз помоћу којих деца могу вежбати прецизност, логичко размишљање, опажање и креативност и тако се на забаван начин успешно припремити за писање слова и усвајање првих математичких појмова. Малишани посебно воле џиновске бојанке великог формата које могу послужити за забаву код куће али и за игру у вртићкој групи. Такве су суперџиновске бојанке у издању Креативног центра Село и Карневал

Корисни линкови

banka intesa