Књиге за васпитаче

Књиге или приручници за васпитаче представљају корисну литературу за васпитаче, педагоге, психологе и логопеде који желе да науче како да комуницирају с децом, како да им приближе знање, али и како да се снађу у различитим ситуацијама које им се могу десити на послу.

Велики број ових приручника намењен је и родитељима, као подршка у раду с децом.


Зашто су важне књиге за васпитаче?

Приручници за васпитаче нуде одговоре и решења на многа питања и недоумице које могу имати сви који раде с децом. Уз то, књиге за васпитаче садрже и мноштво примера који су одлична подршка у савладавању свакодневних изазова на које наилазе сви који раде у образовним установама.

У раду са децом родитељи и васпитачи би требало да буду изузетно стрпљиви. Они морају бити свесни тога да деца воле да решавају необичне и занимљиве задатке. Када деца неки задатак не успевају да ураде, одрасли најпре треба да се запитају због чега се то дешава. Савет родитељима и васпитачима јесте да омогуће детету да само дође до решења, а у овим приручницима наћи ће упутства и како помоћи детету када је то неопходно. 

Препоруке приручника за васпитаче

Креативни центар препознатљив је по богатој понуди приручника за васпитаче који се односе на различите теме: графичко-ликовне активности, математичке активности, музичке активности, активности у природи, а ту су и приручници за вођење радионица.

Поред тога, у понуди су различити приручници за креативно писање, књиге за развијање ране писмености код деце, збирке стваралачких игара и активности, збирке дидактичких игара, као и приручник за рефлексивне практичаре.

Едиција Корак по корак 1–5 чувени је серијал који садржи пет приручника који обухватају све аспекте дечјег развоја и доносе свеже идеје и савремене методичке принципе, као и стотине примера за конкретне активности.

Богата ризница игара и активности посебна је драгоценост приручника, а васпитачима је пружена могућност да понуђене садржаје дограђују, мењају и развијају у интеракцији с децом. С појавом приручника васпитачима је постало неупоредиво лакше у пракси, али су се истовремено и обавезали у смислу развоја и разраде понуђених идеја.

Приручник Дидактичке играчке које можете да направите сами садржи детаљна упутства за прављење дидактичких играчака од једноставних рециклажних материјала. Прављење играчака утиче на развијање фине моторике, развој практичних вештина, развој логичко-математичког мишљења, сензорни развој, упознавање света око нас, богаћење речника и др.

Данас цртам – сутра пишем је практични приручник који се бави односом предшколске деце према штампаном и писаном говору. Овај приручник садржи игре и активности које подстичу интегрисани развој предшколског детета: развој говора и комуникације, елементарних математичких појмова, развој компетенција за решавање проблема, визуелног изражавања, мотивације за учење, социјално-емоционалне саморегулације, а пре свега увиђање повезаности усменог и писаног говора.

Приручник Језичке игре у говорном развоју ауторке Јелене Спасић намењен је свима онима који се баве развојем говора деце предшколског узраста, а најпре васпитачима и студентима – будућим васпитачима. Овај приручник могу користити логопеди, али од велике користи биће и родитељима који стимулишу говорно-језички развој своје деце. 

Ефикасна комуникација у вртићу ауторке Невене Ловринчевић још један је од приручника за васпитаче у издању Креативног центра. Бави се различитим непредвидивим и захтевним ситуацијама за које васпитачи током свог школовања нису били адекватно припремљени. Овај приручник има сврху да помогне васпитачима који се нађу у оваквим ситуацијама да на што ефикаснији начин спремно и самоуверено реагују.

Идеје за активности

Приручници за васпитаче у издању Креативног центра нуде различите идеје за разноврсне и веома бројне дечје активности.

Креативни начини за развој ране писмености, као што су стваралаштво ликовним изразом, игре природним материјалима или игре с платненим простиркама, поред тога што развијају графомоторику и фину моторику шаке, подстичу и осамостаљење детета, физички развој, јачају социо-емоционалне компетенције, сазнајни развој, али и негују радозналост, поштују индивидуалност и подстичу креативност.

Стваралачке игре и активности гласовима, словима, цртежима и речима подстичу развој говора и комуникације, когнитивни развој, говорно стваралаштво, усвајање елементарних математичких појмова, јачање компетенција за решавање проблема итд.

У оквиру ових игара налазе се активности у виду перцепције и препознавања облика слова, игре повезивања појмова гласа и слова, гласовне структуре речи, игре речима, активности у којима се речима и цртежима долази до приче.

Језичке игре као подстицај развоја говора деце предшколског узраста дате су у виду фонолошких, морфолошких, синтаксичких игара, игара ритма и риме, али и разбрајалица, кратких књижевних форми као што су језичко-мисаоне игре, песме за децу као подстицај за развој говора деце, фразеологизми и друге народне умотворине.

Дидактичке игре као метод образовања заузимају посебно место у васпитно-образовном раду. Оне омогућавају да се прошири искуство код деце, буде код њих добро расположење и радост и на тај начин деца спонтано уче нешто ново.

Оне код деце развијају: когнитивне процесе, самосталност, логичко-математичко мишљење, говор, социо-емоционалну зрелост.

За развијање математичких појмова код деце предшколског узраста препоручују се математичке игре, као и задаци за подстицање математичке даровитости.

Истраживачке игре у природи опуштају, смирују, буде машту, подстичу на размишљање и развијају креативност код деце. У оквиру ових игара налазе се експерименти са природним феноменима и материјалима, праћење природних појава и промена у току различитих годишњих доба и др.

Код подстицања развоја деце од великог значаја су и музичке активности и визуелни симболи, а неки од приручника Креативног центра за васпитаче баве се и овим темама.

Корисни линкови

banka intesa