Уџбеници

Креативни центар у понуди има уџбенике из свих предмета за ученике од првог до осмог разреда основне школе, као и два уџбеника намењена средњошколцима. Неки од уџбеника за основце преведени су на мађарски и албански језик.


Улога уџбеника у образовно-васпитном раду у школама је стицање знања, вештина, формирање ставова, подстицање критичког мишљења, унапређивање функционалног знања и развој интелектуалних и емоционалних карактеристика ученика. Садржаји уџбеника утврђени су обавезним планом и програмом наставе.

Аутори уџбеника на основу прописаног плана и програма из одређених предмета сами обликују садржаје који ће се наћи у уџбенику. Најбољи уџбеници из различитих области образовања дело су стручњака који су свој радни век посветили изучавању одређене области и усавршавању у области о којој пишу.

Школски програми се с времена на време допуњавају, настава се усклађује, а уџбеници се мењају. То је неопходно како би се испратиле промене у друштву. Услед тога одређени уџбеници, колико год по свом садржају били релевантни, остају у забораву јер не прате потребе савременог друштва. Најбољи уџбеници савременог доба морају поседовати особине као што су иновативност и интерактивност, тамо где ју је могуће обезбедити.

Уџбеници Креативног центра код ученика развијају вештине за 21. век, а то су критичко мишљење, дигитална писменост, креативност и иновативност, комуникационе вештине, социјално-емоционалне компетенције, друштвена и грађанска одговорност, предузетнички дух, математичке и научне вештине, технолошке компетенције и поштовање културних различитости.

Дигитални уџбеници Креативног центра

Уџбеници Креативног центра имају своја дигитална издања. Предности дигиталних уџбеника су: доступност (учење је могуће било када и било где уз услов да постоји интернет веза), флексибилност (могу се прилагођавати ученику), интерактивност, мултимедијалност, хипертекстуалност и ефикасна повратна информација.

Дигитални материјали Креативног центра корисни су за ученике јер су интерактивни и омогућавају непосредну проверу знања, развијају метакогницију (свест о томе како се учи), занимљиви су (делују као игра, користе мултимедију), забавни, инклузивни (прилагођени деци с посебним потребама – могућност повећања текста, аудио-запис и сл.), јачају самосталност, сналажење у новом окружењу, а истовремено могу да подрже и ученичку сарадњу уколико за то постоје техничке могућности. Овакви материјали развијају дигиталну писменост као важну вештину за 21. век.

Дигитални материјали Креативног центра корисни су за наставнике као ефектно допунско средство уз штампани уџбеник. Једноставно покрећу мултимедијалне садржаје без додатних уређаја. Приближавају ученицима компликоване процесе уз помоћ филма, звучног записа, фотографија. 

Наставници могу лако манипулисати материјалом за потребе ученика који раде по индивидуалном образовном програму, пратити колико деца користе дигитални уџбеник код куће или у школи и колико су успешни у савладавању једне лекције или области.

Демо-верзијама дигиталних уџбеника Креативног центра наставници могу приступити без регистрације, преко адресе www.ekcskola.rs. Корисници наших штампаних уџбеника могу користити комплетне верзије дигиталних уџбеника уколико се региструју на истој адреси.

Корисни линкови

banka intesa