Уџбеници за 2. разред

За други разред основне школе Креативни центар је припремио уџбенике из предмета српски језик, математика, Свет око нас, музичка култура, ликовна култура, Дигитални свет и грађанско васпитање.


 

Дигитални свет 2 објављен је у две форме – као уџбеник и као радна свеска.

Уџбеник Дигитални свет 2 ауторки Невене Перић и Наташе Николић Гајић обухвата три тематске области: Дигитално друштво, Безбедно коришћење дигиталних уређаја и Алгоритамски начин размишљања, у оквиру којих су обрађени сви програмом препоручени садржаји.

Додатни материјали за други разред

Збирке контролних задатака из српског језика, математике и Света око нас за други разред основне школе намењене су провери знања и вештина из области које су предвиђене наставним програмом. Све контролне вежбе подразумевају две групе - групу А и групу Б. На крају сваке вежбе дата је табела са решењима уз прецизна објашњења. Осим за проверу знања, Контролне вежбе могу се користити и за вежбање у школи или код куће.

Поред збирке задатака за увежбавање наученог градива Супер задаци, супер другаци!, Креативни центар нуди бројне додатне радне материјале, као што је радна свеска Учимо да мислимо 2. Ова радна свеска садржи 150 задатака који ће помоћи ученицима да науче критички и креативно да размишљају, као и активности за стицање практичног искуства и повезивање мисаоних вештина са реалним животним ситуацијама. Збирка је намењена за увежбавање школског градива из предмета српски језик, математика, Свет око нас и Грађанско васпитање.

Збирка задатака Математичке степенице 2 садржи задатке разврстане по нивоима постигнућа, тако да је сваком детету омогућено да ради на оном нивоу који је за њега савладив изазов. Дата су и решења задатака како би дете могло да реално процени свој напредак у учењу. Задаци прате предвиђени план наставе математике у другом разреду основне школе.

Језичке школице 2 су збирка радних листова из српског језика са задацима различите тежине који помажу ученицима да овладају читањем и писањем књижевних и свих других врста текстова. Ови радни листови намењени су увежбавању и провери читалачке способности, односно разумевања прочитаног. 

Корисни линкови

banka intesa