Уџбеници за средњу школу


Уџбеник Креативног центра из филозофије

Уџбеник из филозофије у потпуности је усклађен с новим програмом наставе и учења за предмет филозофија у четвртом разреду гимназије и средњих стручних школа у којима је филозофија заступљена као наставни предмет.

Теме у уџбенику су обрађене хронолошки, али аутор повезује сродне филозофске проблеме и гледишта из различитих периода подстичући на тај начин ученике да критички размишљају. На почетку сваког поглавља и сваке нове теме наведени су образовни исходи, односно шта је то што ће ученик бити способан да анализира, објасни и вреднује после обраде наставног садржаја.

Уџбеник Креативног центра из психологије

Уџбеник из психологије у потпуности је усклађен с новим програмом наставе и учења за предмет психологија у другом разреду гимназије и другом и трећем разреду средњих школа подручја рада економија, право и администрација. Уџбеник садржи 19 поглавља распоређених у три целине.

На почетку сваке целине дат је кратак увод чија је сврха да ученике упозна са садржајем тог дела књиге. На почетку сваког поглавља наведено је шта ће све ученици сазнати и за шта ће бити оспособљени након усвајања садржаја који следи. Циљ ових најава јесте да ученике заинтересују за градиво, али и да их упуте како се оно може практично употребити. 

Корисни линкови

banka intesa