Уџбеници за 7. разред

У понуди уџбеника Креативног центра за седми разред основне школе су уџбеници из предмета српски језик, уџбеник и збирка задатака из предмета математика, уџбеници из предмета ликовна култура и уџбеник из географије.


У уџбенику из математике за седми разред основне школе – Математика 7 – свака наставна тема почиње уводном страном са примерима из свакодневног живота, појединостима из историје математике, кратком најавом садржаја који ће се обрађивати и кратким тестом за проверу претходно усвојених знања неопходних за успешно савладавање садржаја који следе. 

Уџбеник је обликован тако да ученика активно води кроз лекцију, почев од једноставних примера, преко правила, до задатака за вежбу.

Додатни материјали за седми разред

Додатни материјали из математике за седми разред основне школе су Контролне вежбе, као и збирка задатака за увежбавање знања из математике Вежбам математику: 7. разред

Међу додатним материјалима налази се и збирка радних листова за увежбавање читалачке вештине и разумевање различитих врста текстова Разумем шта читам 7.

Корисни линкови

banka intesa