Уџбеници за 3. разред

У понуди наставног материјала за трећи разред основне школе у издању Креативног центра су уџбеници из предмета српски језик, математика, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура, Дигитални свет и грађанско васпитање.

 


Додатни материјали за трећи разред

Збирке контролних задатака из српског језика, математике и природе и друштва за трећи разред основне школе намењене су провери знања и вештина из области које су предвиђене наставним програмом. Збирке садрже вежбе подељене у две групе – за групу А и за групу Б. На крају сваке вежбе дата је табела са решењима уз прецизна објашњења. Осим за проверу знања на часу, ове контролне вежбе могу се користити и за увежбавање градива на часовима или код куће.

Поред контролних вежби, у понуди су и друге збирке задатака, као што је збирка Задатак на дан 3. Радна свеска намењена ученицима трећег разреда основне школе садржи 180 текстуалних задатака из математике за увежбавање школског градива на забаван начин. На крају збирке дата су решења свих задатака.

Збирка задатака Математичке степенице 3 садржи задатке разврстане по нивоима постигнућа, тако да је сваком детету омогућено да ради на оном нивоу који је за њега савладив изазов. Нивои постигнућа објашњени су кроз кратке описе знања и умећа које би дете требало да усвоји до краја школске године. У збирци се налазе решења свих задатака како би дете могло да реално процени свој напредак. Задаци прате предвиђени план наставе математике у трећем разреду основне школе.

Збирка радних листова Језичке школице 3 може бити велика подршка деци, учитељима и родитељима у развијању вештине читања различитих текстова и разумевања прочитаног, што ће дете учинити спремнијим за школске и животне ситуације.

Корисни линкови

banka intesa