Уџбеници за 6. разред

У оквиру понуде наставног материјала за шести разред основне школе Креативни центар је припремио уџбенике из предмета српски језик, математика, музичка култура, ликовна култура и географија.


Додатни материјали за шести разред

Од додатних материјала за ученике шестог разреда у понуди су Контролне вежбе из математике, збирка радних листова за увежбавање читалачке вештине Разумем шта читам 6 и акценатска вежбанка Игра ми се игра.

Разумем шта читам 6 је збирка која садржи 40 радних листова распоређених у три тематске целине – средњовековни свет, свет прича и свет је један. Збирка је намењена увежбавању и провери читалачке вештине, односно разумевања прочитаног текста. Овладавање читалачком вештином не води само ка успеху у предмету српски језик и књижевност већ отвара врата разумевању појмова, појава и њихових односа и у свим другим наставним областима.

Акценатска вежбанка Игра ми се игра, аутора Русомира Д. Арсића, садржи песме чијим исправним читањем се увежбава прави изговор и тако истиче различитост израза и значења. Ове вежбе помоћи ће учитељима и наставницима српског језика да упуте ученике у то како да у појавном потраже нешто дубље, да нешто осете и науче у исти мах, да развију способност читања и разумевања прочитаног.

Корисни линкови

banka intesa