Уџбеници за 5. разред

У понуди уџбеника Креативног центра за пети разред основне школе налазе се уџбеници из предмета српски језик, математика, музичка култура, ликовна култура и географија.


У петом разреду ученици се први пут сусрећу с предметом географија. Уџбеник из географије за пети разред основне школе усклађен је с планом наставе и учења и оријентисан је на исходе. Сваку наставну јединицу прате питања за проверу усвојеног садржаја, шематски подсетник и, где год је то било могуће, линкови који упућују на спољне изворе (сајтове на интернету). На крају сваке од осам тематских целина налази се сажетак обрађеног градива и кратак тест за проверу знања. На крају књиге дат је регистар појмова обрађених у уџбенику. Квалитетне фотографије, илустрације, карте, шематски прикази, географске занимљивости, прегледи градива и провере знања функционално допуњавају основни текст.

Уџбеник постоји и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања.

Додатни материјали за пети разред

Креативни центар нуди разноврсне додатне материјале за ученике петог разреда основне школе. Међу најпопуларнијим додатним материјалима су контролне вежбе из математике и радни листови за увежбавање читалачке вештине Разумем шта читам 5.

Књига КАРТОГРАФИЈА или Карту читај – никога не питај  спада у додатне материјале намењене ученицима од петог до осмог разреда основне школе, али и свима онима који желе да унапреде своју картографску писменост. Објашњења су праћена задацима различитог типа, међу којима има и оних који се раде на терену (у школском дворишту). Књига има седам поглавља са јединицама компонованим по истом принципу: основни текст, помоћни текст, питања и задаци. Ова књига добила је Награду Невен за популарну науку 2011. године.

Корисни линкови

banka intesa