Уџбеници за 4. разред

У понуди наставног материјала за четврти разред основне школе у издању Креативног центра налазе се уџбеници из предмета српски језик, математика, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура и грађанско васпитање.


Додатни материјали за четврти разред

Контролне вежбе из српског језика за четврти разред основне школе намењене су провери знања и вештина у областима књижевност, језик и језичка култура. Збирка садржи 12 контролних вежби за групу А и 12 контролних вежби за групу Б. Задаци су усклађени с наставним планом и програмом за овај предмет. Вежбе омогућују наставницима да провере у којој мери су ученици савладали одређено градиво, ученицима да провере своје знање, а родитељима да прате напредак свог детета у учењу.

Контролне вежбе из математике за четврти разред основне школе садрже 12 контролних вежби за групу А и 12 контролних вежби за групу Б, усклађених с наставним планом и програмом. Прва вежба намењена је провери усвојених математичких садржаја из градива трећег разреда, а последња вежба је завршни, годишњи тест. Саставни део сваке вежбе је табела са исходима који се проверавају. Предложен је број бодова за сваки задатак, као и скала за оцењивање. На крају се налазе табеле с тачним решењима и упутствима за процењивање ученичких одговора.

Контролне вежбе из природе и друштва за четврти разред основне школе намењене су провери знања и вештина из области које су предвиђене наставним програмом за овај предмет. Збирка садржи 12 вежби за групу А и 12 вежби за групу Б. На крају сваке вежбе дата је табела са исходима који се проверавају. Упутство за процењивање ученичких одговора налази се на крају збирке. Осим за проверу знања, ове контролне вежбе могу се користити и за увежбавање градива на часовима или код куће.

Корисни линкови

banka intesa