Уџбеници за 1. разред

У понуди наставног материјала за први разред основне школе су уџбеници из предмета српски језик, математика, Свет око нас, музичка култура, ликовна култура, Дигитални свет и грађанско васпитање.

Уџбеничке комплете из предмета математика и Свет око нас чине уџбеник и радна свеска. За предмет српски језик постоје два уџбеничка комплета – уџбенички комплет по букварској методи и уџбенички комплет по комплексном поступку почетног читања и писања.


Дигитални свет 1 је радна свеска за први разред основне школе. Програмски садржаји су представљени тако да омогућавају повезивање, проширивање и примену стечених знања из овог предмета у свакодневном животу, као и подизање свести код ученика о значају правилне употребе дигиталних уређаја. Садрже различите типове задатака (заокружи, повежи, означи, допуни нацртај, избаци), бројне истраживачке задатке и налоге који олакшавају процес учења својим јасним формулацијама, језичком прецизношћу и диференцијацијом по нивоима.

Додатни материјали за први разред

Збирке контролних задатака из српског језика, математике и Света око нас за први разред основне школе намењене су провери знања и вештина из области које су предвиђене наставним програмом. Контролне вежбе за сваку област подразумевају две групе – групу А и групу Б. На крају сваке вежбе налази се табела са решењима уз прецизна објашњења. Осим за проверу знања на часу, Контролне вежбе могу се користити и за увежбање градива у школи или код куће.

У додатне материјале спада збирка Супер задаци, супер прваци! ауторке Зорице Нобл. Ова радна свеска садржи велики број тематски груписаних задатака којима се на забаван начин у првом разреду увежбава градиво из предмета математика, српски језик и Свет око нас. Ученици ову радну свеску могу користити самостално или уз помоћ родитеља и учитеља.

Збирка задатака Математичке степенице 1 садржи задатке разврстане по нивоима постигнућа, тако да јесваком детету омогућено да ради на оном нивоу који је за њега савладив изазов. Дата су и решења свих задатака како би дете могло да реално процени свој напредак у учењу. Задаци прате предвиђени план наставе математике у првом разреду основне школе.

Корисни линкови

banka intesa