Математика за децу

Математика и решавање математичких проблема саставни су део нашег свакодневног живота: колико треба да платимо оно што смо купили, када креће или стиже аутобус, колико нам је јаја потребно да направимо палачинке. Такви математички задаци нису записани али се појављују у многим приликама.

Учење кроз игру најбољи је начин да се заволи математика и да учење математике постане део свакодневне рутине.

Добар избор књига из математике су радне свеске и вежбанке које су конципиране тако да садрже забавне задатке који подстичу развој логике, креативног мишљења и траже самосталност у решавању задатака. Овакве књиге подстаћи ће децу да кроз игру лакше савладају и заволе математику.


Математика за предшколце

За децу предшколског узраста прави избор су различити радни материјали за усвајање првих математичких појмова, збирке забавних логичких задатака и различите врсте мозгалица.

Док се играју, деца немају осећај да уче, а знање стечено кроз игру трајније је од знања стеченог на друге начине. Деца уживају у игри па се позитивно расположење преноси и на учење.

Математичке мозгалице и игре

Као што се различитим вежбама може подстицати физички и социјални развој детета, постоје и начини на које се могу унапређивати његове интелектуалне способности и вештине. Један од њих је да детету понудимо мозгалице – различите активности, вежбе, задатке и игрице којима се стимулише мождана активност и подстиче развој интелигенције. Током решавања таквих задатака укључују се многи мисаони процеси и у мозгу се стварају нове везе. Због тога је знање које се стиче решавањем мозгалица квалитетно и трајно.

За вежбање математичких садржаја могу послужити и различите математичке игре. На овај начин дете развија математичке способности на забаван начин.

Вежбанке из математике за предшколце

Ако сте у потрази за активностима које код деце подстичу способност самосталног решавања проблема и развијају логику и креативно мишљење, онда су књиге Математика као игра, Играоница за мале математичаре и Математичка вртешка прави избор.

Сврха ових радних свезака је да уз постепено увођење математичких појмова децу припреме за полазак у школу. Задаци су усмерени на развијање мишљења и интелигенције код деце и формулисани су тако да развијају математичке способности на забаван начин. Захтевају логичко расуђивање, интуицију, креативно решавање проблема итд.

Геометрија за децу

Књиге из едиције Забавни свет геометрије развијају код деце математичке вештине, самосталност и истрајност, опажање и прецизност, повећавају самопоуздање при решавању задатака и помажу деци да се успешно припреме за школу.

Вежбанке из математике за основну школу

Креативни центар је за децу школског узраста припремио различите збирке за проверу знања из математике, вежбанке, збирке текстуалних задатака, збирке за додатну наставу из математике, математичке речнике и др.

Серијали Математичке степенице, Да лако схватиш матиш и Математичке авантуре подстичу радозналост, моћ расуђивања и логичко размишљање, чиме се код детета открива смисао за математику. Вежбанке садрже разноврсне математичке задатке, а у некима су задаци разврстани по нивоима постигнућа и намењени су деци која показују посебну склоност ка математици. Неки задаци прате план и програм за млађе разреде основне школе, док су други предвиђени за рад у оквиру додатне наставе или припрему за такмичења.

Контролне вежбе из математике

Контролне вежбе омогућују наставницима да провере у којој мери су ученици савладали одређено градиво, ученицима – да провере којим лекцијама су боље а којима слабије овладали, а родитељима – да прате напредак свог детета.

У понуди Креативног центра налазе се контролне вежбе из математике за све разреде основне школе. Ове провере знања се могу користити за вежбање на часовима у школи као и за рад код куће.

Текстуални задаци из математике

Основна сврха текстуалних задатака јесте да научимо и увежбамо превођење свакодневних проблемских ситуација на математички језик. Онај ко решава проблем мора да разуме везу између познатог и непознатог и да схвати шта је циљ.

Књиге из серијала Задатак на дан су збирке кратких текстуалних задатака. Задаци су једноставно и разумљиво формулисани, а деца могу да их решавају сама. Збирке су намењене ученицима првог, односно другог и трећег разреда основне школе, и свака садржи по 180 текстуалних задатака различитог нивоа сложености, примерених узрасту ученика и важних за развој логике и критичког мишљења.

Корисни линкови

banka intesa