Збирке задатака за малу матуру

Један од најзначајнијих догађаја на крају основне школе је полагање завршног испита. То је уједно и једна од највећих брига осмака, као и упис у средњу школу. Мала матура је први озбиљан испит са којим се сусрећу ученици и зато је за њега неопходна добра припрема.

Уз помоћ збирки Креативног центра, које садрже различите типове задатака какви се могу очекивати на малој матури, ученици се могу спремити на адекватан начин.


Припрема за полагање мале матуре

Главна брига тинејџера у овом периоду јесте да ли ће успети да упишу средњу школу коју желе. Брину и да ли ће имати довољан број бодова на завршном испиту.

Да би се овај период пребродио уз што мање стреса, важно је да се дете добро припреми за малу матуру. У томе је важна подршка родитеља и наставника, који треба да на адекватан начин укажу детету да је правовремена припрема најважнија када је у питању упис у жељену средњу школу. Најбитније је обнављање комплетног градива из предмета који се полажу на завршном испиту.

На завршном испиту се полажу три теста: тест из српског језика и књижевности, односно матерњег језика и књижевности, тест из математике и тест из предмета по избору – ученик бира један од пет предмета са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: биологија, географија, историја, физика и хемија.

Збирке задатака за полагање мале матуре

Вежбам за малу матуру је едиција Креативног центра у којој се налази неколико збирки за припрему за полагање завршног испита. То су: Збирка задатака за завршни испит – математика, Збирка задатака за завршни испит – српски језик, Збирка задатака за завршни испит – историја, Збирка задатака за завршни испит – географија, Збирка задатака за завршни испит – хемија, Збирка задатака за завршни испит – физика и Збирка задатака за завршни испит – биологија.

Сврха збирки задатака за малу матуру јесте припрема за завршни испит на крају осмог разреда основне школе, односно провера и примена стечених знања и вештина предвиђених планом и програмом за основну школу.

Задаци у збиркама за малу матуру

Задаци у збиркама разврстани су према тежини у три нивоа: основни, средњи и напредни. Поред сваког задатка налази се симбол који означава ниво постигнућа. На крају збирке налазе се решења свих задатака.

Задаци у збиркама за малу матуру су кључни за разумевање школског градива. Коришћени материјал узет је из обавезног и допунског програма. Задаци су затвореног и отвореног типа. Од ученика се тражи да одговоре заокруживањем, подвлачењем траженог податка, дописивањем изостављеног дела, повезивањем, именовањем одређених термина итд. На почетку сваке области налази се Подсетник, као вид помоћи при решавању задатака, а одељак под називом Резултати и упутства служи за проверу резултата.

Збирке за малу матуру су првенствено намењене ученицима за утврђивање и проверу знања, а њиховим наставницима могу послужити и као модел за израду нових задатака које ће користити на часовима током школске године за обраду и утврђивање наставног градива.

Наставници и родитељи добијају посебне смернице тако што се уз сваки резултат налази ознака стандарда који се односи на тај задатак.

Корисни линкови

banka intesa