НОВО! УЧИМО ДА МИСЛИМО 3

13.07.2022

Збирка за увежбавање школског градива из предмета српски језик, математика, природа и друштво, ликовна култура и грађанско васпитање.

Недавно је објављена радна свеска Учимо да мислимо 3,  намењена ученицима трећег разреда основне школе. Као и у књигама за прваке и другаке (Учимо да мислимо 1 и Учимо да мислимо 2) и у овом издању се налази мноштво разноликих вежбања којима се дете подстиче да мишљење вишег реда примењује у решавању језичких, математичких, логичких и других задатака у многим наставним областима, али и у свакодневним животним ситуацијама.

Млађа деца спонтано користе мисаоне вештине. Она уче да буду самостална истражујући, проучавајући околину, користећи логику и расуђивање, испробавајући нове ствари и размишљајући креативно. Током сазревања и улажења у образовни систем, њихова природна радозналост и способност инстинктивног решавања проблема не ангажују се онолико колико би то било могуће. Често чујемо како у редовној настави недостаје материјала који би помогао ученицима да науче и развију критичко мишљење као један од облика мишљења вишег реда. Мисаоне вештине које спадају у категорију мишљења вишег реда нису вештине попут памћења информација или рачунања са познатим подацима, који се често користе у многим наставним предметима. То су вештине које прожимају комплетан наставни процес, као и ваннаставне активности, вештине које служе да се оно што је научено примени у новим ситуацијама.

Књига Учимо да мислимо 3 намењена је ученицима трећег разреда основне школе и садржи: преко 50 појмова чија примена утиче на развој мишљења вишег реда; 150 задатака који ће помоћи ученицима да науче критички и креативно да размишљају; активности усмерене на појам који је кључан за покретање мисаоног процеса; активности за стицање практичног искуства и повезивање мисаоних вештина с реалним животним ситуацијама. Полазна тачка сваког вежбања у књизи јесте реч која је кључна за покретање мисаоног процеса, као и њена дефиниција. У тексту задатка ова реч је истакнута, како би ученици уочили када и како употребљавају дату мисаону активност.

Активности које се налазе у књигама из серијала Учимо да мислимо нису онакве какве су ученици вежбали у школи. Ове активности ће им помоћи да њихов мозак ради на потпуно нов начин. Питања су често таква да немају само један тачан одговор. Зато аутори ове књиге охрабрују мале читаоце да одговарају онако како они мисле да је исправно и на почетку збирке им нуде десет изузетно корисних савета за решавање задатака. „Иако су све мисаоне вештине важне, ученици највише праксе стичу у увежбавању памћења, препознавања, поистовећивања и разумевања. Зато се у овој књизи фокусирамо на мисаоне вештине које су захтевније за усвајање, као што су анализирање, предвиђање, стварање, састављање, организовање, процењивање, креирање, критичко мишљење и решавање проблема. Људи са развијенијом вештином критичког мишљења остварују већа постигнућа, без обзира на предзнање о датој теми. Они успешније стичу нова знања и умеју да приступе решавању проблема. Истрајнији су и знају како да на продуктиван начин искористе потешкоће с којима се суочавају како би пронашли решење.“, истичу аутори збирки Учимо да мсилимо 1, 2 и 3.

Корисни линкови

banka intesa