НОВО! МАЛИ КУЋНИ ОГЛЕДИ 240 експеримената које можете извести код куће

27.03.2020

Међу бројним насловима који популаришу науку, објављеним у "Креативном центру", књига МАЛИ КУЋНИ ОГЛЕДИ заузима значајно место. Она садржи велики број идеја за научне експерименте које деца безбедно могу извести сама или уз малу помоћ одраслих.

Настали од материјала из четири познате истоимене збирке огледа, омиљених приручника многих генерација деце, МАЛИ КУЋНИ ОГЛЕДИпредстављају неисцрпан извор знања и забаве.

Изводећи неке од 240 огледа из књиге, свако дете ће завирити у науку и открити колико је она неодољива. Огледи ће такође подстаћи дечју машту и показати им да се наука налази свуда око нас и да је свако може упознати.

Основна идеја збирке јесте да дете извођењем експеримената очигледно и практично примени знања из области физике, било да их је већ стекло у школи или да их први пут открива из ове књиге. Аутор Томислав Сенћански, физичар и велики популаризатор науке, одабрао је огледе уз које физичке појаве постају једноставне и разумљиве. Тиме младе читаоце уводи у царство науке у којем ће касније моћи самостално да истражују и шире знања. Сваки одељак књиге (особине тела, кретање, сила, гравитација, вода, топлота, електрицитет и други) садржи кратко, језгровито објашњење, а огледи имају прегледно издвојене сегменте: потребан прибор, начин извођења огледа, резултате који се могу очекивати, објашњења и додатне идеје.

Огледе у књизи прате илустрације наших познатих илустратора, пре свега Мирољуба Милутиновића Браде и Немање Ристића. Приказујући све битне елементе огледа, илустрације деци представљају велики ослонац у раду. Књигу је дизајнирао Душан Павлић пратећи потребе савремених читалаца и пружајући им ведру атмосферу неопходну за успешно учење и игру.

Збирка МАЛИ КУЋНИ ОГЛЕДИ на прегледан и забаван начин води децу кроз основе науке и помаже им да у свету око себе уоче деловање различитих закона физике. Уз њу ће теоријске поставке бити разумљиве, моћи ће да се „оживе“ и доживе, а мали експериментатори ће постати пријемчиви за нове радости у стицању знања.

Корисни линкови

banka intesa