УСКОРО! Нови радни материјали за предшколце

26.08.2020

Нови радни листови за предшколце ускоро стижу из штампе!

Прелистајте наша три нова радна листа за предшколце Вртић за маштање, Играм се и размишљам и Игром од гласа до слова.

Вртић за маштање и  Играм се и размишљам су радно-игровни материјали намењени деци, васпитачима и родитељима смишљени су и конципирани тако да излазе у сусрет новим Основама програма предшколског васпитања и образовања и да подржавају развој кључних образовних компетенција. Обликовани у форми блокова, материјали имају функционалан простор за рад, али и бројне додатке, у зависности од области коју покривају.

Материјали подржавају кључне образовне компетенције: 

- Комуникацију на матерњем језику

- Математичке, научне и технолошке компетенције

- Дигиталне компетенције

- Учење учења

- Друштвене и грађанске компетенције

- Иницијативу и предузетништво

- Културолошку свест и изражавање

Нови радно-игровни материјал Игром од гласа до слова је осмишљен тако да подржава развој предвештина ране писмености. Обликован је у форми блока на 32 стране (+ две стране с налепницама), а редослед обраде слова дат је према букварском распореду.За свако слово понуђено је више вежби и игара које прате неки од корака у процесу од гласа до слова, а у прилогу се налазе: налепнице које се користе при решавању одређених задатака, велика штампана слова азбуке и словни конструктор. 

При коришћењу овог радног материјала од велике помоћи биће приручник Од гласа до слова истих ауторки. 

 

 

Корисни линкови

banka intesa