Измењено радно време наших књижара

04.12.2020

На основу уредбе Владе Србије o скраћењу радног времена трговинских објеката наше књижаре ће у наредном периоду радити скраћено.

Радно време наше три књижаре е биће радним данима од 9 до 17 h, a  викендом књижаре неће радити.

Адресе наших књижара су:

- ТЦ "Еуроцентар", Македонска 30, Београд
- Уроша Мартиновића 12, Нови Београд
- Синђелићев трг 19, Ниш

 

banka intesa