НОВО! Задатак на дан 1 и Задатак на дан 2

07.12.2020

Текстуални задаци из математике за увежбавање школског градива на забаван начин!

Математика и решавање математичких проблема саставни су део нашег свакодневног живота: колико треба да платимо оно што смо купили, када креће или стиже аутобус, колико нам је јаја потребно да направимо палачинке. Такви математички задаци нису записани, већ се појављују у многим приликама. Нико тада не каже: „Овај задатак би требало решити помоћу сабирања.” У таквим ситуацијама проблем решавамо спонтано, на основу података које имамо. Решавање математичких и других задатака захтева образложење. Основна сврха текстуалних задатака јесте да научимо и увежбамо превођење таквих проблемских ситуација на математички језик. Онај ко решава проблем мора да разуме везу између познатог и непознатог и да схвати што је циљ.
Задатак на дан 1 и Задатак на дан 2 су збирке кратких текстуалних задатака једноставних за читање, које деца могу да решавају сама. Збирке су намењене ученицима првог, односно другог разреда основне школе и свака садржи по 180 текстуалних задатака различитог нивоа сложености, примерених узрасту ученика и неопходних за развој логике и критичког мишљења. Задаци и захтеви поређани су од лакших ка тежим, а задаци су примерени узрасту ученика и надовезују се на њихова претходно стечена знања. Теме су блиске деци, повезане су са ситуацијама из свакодневног живота, али и са школским градивом. На крају збирке дата су решења свих задатака.
Активности у овим књигама омогућавају решавање задатака у више корака, помажу ученицима да лакше схвате процес решавања задатака, омогућавају разумевање математичких појмова, односа међу бројевима и рачунских операција, као и примену разноврсних математичких операција. Такође, ове активности омогућавају већу самосталност ученика у решавању задатака.
Задаци у овим збиркама су аутентични и формулисани јасно, али тако да не дају готова решења, већ од деце захтевају визуализацију и анализу, вештине које су им неопходне у свакодневном животу. Развијањем мишљења вишег реда деца стичу самопоуздање и самосталност не само у савладавању школског градива већ и у реалним животним ситуацијама. Према речима ауторке књига Задатак на дан Вики Шиоцу “ове десетоминутне и петнаестоминутне дневне вежбе загревања подстичу развој математичких вештина неопходних за 21. век”.
Књиге Задатак на дан 1 и 2 садрже 36 недељних тема. Свака тема обрађена је кроз пет задатака – за пет дана. Од првог до четвртог дана деца решавају задатке који се налазе на половини стране. У тим текстуалним задацима се провежбава или понавља градиво. Задатак који се решава петог дана дат је на целој страни и представља сложенију активност. Често садржи табелу, графикон, мапу или неки други графички приказ, задатак који се решава у неколико корака или се састоји од неколико различитих проблема које ученик треба да реши.
Ауторка ове књиге понудила је и неколико корисних савета наставницима о томе на који начин да користе ове књиге на часу: „Подстичите ученике да цртају графиконе и шеме и, ако је потребно, обезбедите додатне папире за рад. Подстичите ученике да се запитају да ли њихов одговор има смисла или да своје решење провере на неки други начин. Допустите ученицима да проналазе обрасце, објашњавају идеје или упоређују начине решавања задатка у пару или мањој групи. Уведите дискусију као редован део часа математике. Подстичите разговор о математичком проблему, као и математичко аргументовање. Охрабрујте различите начине и приступе у решавању проблема.“
Овe књиге можете наручити преко нашег сајта, купити у нашим књижарама (ТЦ Еуроцентар, Македонска 30, Београд; Уроша Мартиновића 12, Нови Београд; Синђелићев трг 19, Ниш), као и свим боље снабдевеним књижарама широм Србије.

Корисни линкови

banka intesa