Одобрени уџбеници за 4. и 8. разред

29.01.2021

„Креативни центар“ је припремио уџбенике за 4. и 8. разред основне школе, по новом програму наставе и учења, који ће се примењивати од школске 2021/2022.

Сви уџбеници су одобрени, а у наредном периоду припремамо вебинаре и видео презентације уз помоћу којих ће наставници моћи да се упознају с нашим новим уџбеницима и дигиталним материјалима.

Сви уџбенички комплети и уџбеници за четврти и осми разред основне школе усклађени су с новим планом наставе и учења за школску 2021/2022 годину и оријентисани су на исходе. Уџбенички комплети за све предмете биће припремљени и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања.

Корисни линкови

banka intesa