Нов приручник за учитеље – Пројектна настава 4

11.05.2021

У издању "Креативног центра" објављен је приручник Пројектна настава 4 намењен учитељима четвртог разреда.

Приручник је креиран с циљем да помогне учитељима у планирању и реализацији пројектне наставе у четвртом разреду. У приручнику су понуђени пројекти: Екологиши се, Колико познајем Србију?, Након четири године. Обрађене теме омогућују повезивање различитих предмета и развијање међупредметних компетенција. Оне су укратко и представљене у приручнику, а дата су и објашњења о њиховом месту и улози у пројектној настави.

Ово је четврти приручник о пројектној настави у издању Креативног центра – у понуди су и приручници Пројектна настава 1, Пројектна настава 2 и Пројектна настава 3. Сва четири приручника креирана су са циљем да помогну учитељима првог, другог, трећег и четвртог разреда основне школе у планирању и реализацији пројектне наставе. У њима ће учитељи наћи све важне информације о овом облику наставе, као и конкретне предлоге пројеката с припремама за сваки час.

У пројектима који су понуђени за први разред обрађене су важне теме, као што су правила лепог понашања, безбедност у саобраћају, брига о животној средини, здрава исхрана итд. У понуђеним пројектима за други разред негује се култура лепог писања, брига о животној средини путем процеса рециклаже и смањења употребе пластичних кеса, истражује се дигитални свет, али и насеље у којем живимо, учи се о природи из различитих извора и на различите начине. У приручнику за трећи разред понуђени су пројекти: Лице науке, Знањем против поплава, Трошим, али паметно, Мисли на ваздух!, Игра је најважнији дечји посао, Волонтер сам, тим се дичим.

Пројекти понуђени у све четири књиге омогућавају повезивање различитих предмета и развијање међупредметних компетенција, што је уједно и главни циљ пројектне наставе, а могу бити и подстицај за даљи креативни рад учитеља.

Корисни линкови

banka intesa