НОВО! Супер задаци, супер другаци

24.11.2021

Нова радна свеска за ученике другог разреда!

Радна свеска Супер задаци, супер другаци! намењена је ученицима другог разреда основне школе. У оквиру једанаест тематских целина налази се велики број задатака којима се на забаван начин увежбава школско градиво из предмета Математика, Српски језик и Свет око нас. У оквиру сваке теме ученици имају прилику да: прочитају причу, реше разноврсне задатке различитог нивоа сложености, израчунају, истраже, кажу шта мисле, креирају и направе оно што су сами осмислили. У зависности од читалачке вештине, другаци ову радну свеску могу користити самостално или уз помоћ родитеља, учитеља у боравку или у редовној настави. 

Теме и задаци прате постојећи Програм наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања и пружају могућност да се на забаван начин провежба школско градиво код куће или у школи. Учитељи могу користити појединачне задатке за рад у уводном или завршном делу часа, као додатни материјал за децу која брже завршавају предвиђене задатке, али и читаве тематске целине, у којима су програмски садржаји вишеструко повезани. Оваква међупредметна повезаност једна је од кључних тачака савременог односа према образовању и животу.

Вежбе у радној свесци Супер задаци, супер другаци! нису провере знања. Неки задаци имају два или више тачних решења. У многим задацима од деце се тражи да искажу своје мишљење. Тада треба узети у обзир сваки одговор који се односи на питање и подстицати дете на отвореност и искреност. 

Ауторка ове радне свеске, као и књиге Супер задаци, супер прваци! која је слично конципирана и намењена ученицима првог разреда основне школе, јесте Зорица Нобл. Она има богато искуство у раду с децом у основној школи. Ове књиге резултат су њених напора да свакодневни рад с децом учини креативним, занимљивим и ефикасним. Циљ ауторке јесте да подстакне децу да самостално и активно долазе до решења задатака и проблемских ситуација. Истраживачки задаци, задаци у којима се исказује лично мишљење или став, као и задаци за креирање и конструисање, развијају код деце логичко и критичко мишљење. Спонтано и кроз игру, задаци у овим књигама помажу у стицању многих животних вештина.

Зорица Нобл (1968) рођена је у Прокупљу. Завршила је Педагошку академију у Алексинцу, а затим Учитељски факултет у Београду. Радила је с децом у основној школи двадесетак година. Вишегодишњи је сарадник Креативног центра. У сарадњи с колегиницом написала је уџбенички комплет за наставу почетног читања и писања за рад по комплексном поступку. Такође је коаутор уџбеничког комплета за природу и друштво за трећи разред. Превела је неколико радних свезака са енглеског језика и адаптирала их. Кад је била мала, уместо читања прича за лаку ноћ, тата јој је постављао разнолике математичке и логичке загонетке, одакле, вероватно, потиче њена склоност ка смишљању задатака, које и сама још воли да решава. 


Обе књиге из овог серијала можете наручити преко нашег сајта , или купити у нашим књижарама (Македонска 30, Београд; Уроша Мартиновића 12, Нови Београд; Синђелићев трг 19, Ниш), као и свим боље снабдевеним књижарама широм Србије.

Корисни линкови

banka intesa