НОВО! Математичка вртешка

13.01.2022

МАТЕМАТИЧКА ВРТЕШКА је намењена деци предшколског узраста, а сврха јој је да правилно, корак по корак, код њих развије математичке појмове и да их припреми за полазак у школу.

Активности у првом делу књиге Математичка вртешка односе се на систематско развијање математичких појмова и припрему деце за праћење наставе у првом разреду основне школе. Задаци у другом делу усмерени су на развијање мишљења и интелигенције код деце, као и на утврђивање знања стечених решавањем задатака из првог дела књиге.

Задаци имају проблемски карактер, при чему се деца стављају у одређене проблемске ситуације које их мотивишу да реше проблем. Поред развијања мисаоних карактеристика, решавање задатака ће омогућити стицање изве­сног нивоа знања, умења и навика, што ће олакшати уклапање у долазеће школске обавезе. При решавању задатака биће потребно да деца нешто об­јасне и разјасне, да доцртају, обоје, нацртају, прецртају, упишу, залепе, ком­бинују, издвоје, покажу, обележе, заокруже итд.  “Будите стрпљиви с децом док решавају задатке. Ваша подршка им је неоп­ходна. Прихватите сваки покушај детета да реши задатак, макар и погре­шно, јер је то дечје стваралаштво. Бодрите дете, уверавајте га да може да реши задатак и никада га не критикујте због погрешног решења. Поштујте дететов узраст, па ако вам се учини да је неки захтев за дете тежак, идите на лакше захтеве, а касније се вратите да довр­шите оно што није урађено. Радујте се дететовом успеху, хвалите га. Помажите му само неопходним саветима, а не решавајте задатак уместо њега. Само на тај начин детету ће математика постати игра и оно ће желети да ради даље”, истичу аутори у предговору овог издања.

За ширу едукацију одраслих у раду на развијању математичких појмова на предшколском нивоу препоручујемо стручно-методички приручник Пред­школац у свету математикеаутора Мирка Дејића, у издању Креативног центра.

„Иако на предшколском нивоу деца не изучавају математику систематски, у оквиру наставног предмета, она је неизбежна свакодневица. Дете спонтано учи шта је горе, а шта доле, шта је иза, а шта испред. Среће се с појмовима лево, десно, у, на, ван, уочава колико има нечега, среће се с бро­јањем, низовима, мерењем, увиђа да нешто личи на неку геометријску фигу­ру (квадрат, правоугаоник, круг итд.) или геометријско тело (коцку, квадар, лопту итд.). Све нас то, иако је реч о малој математици, наводи на по­требу за организованијим радом у погледу развијања математичких појмова на предшколском нивоу. Само организован и систематски рад може помоћи у томе да успешно припремимо дете за изучавање математике у школском узрасту", наводе аутори ове књиге, професори Мирко Дејић и Бранка Дејић.

 Проф. др Мирко Дејић редовни је професор на Учитељском факултету у Београду. Његова научна делатност односи се на утемељење и развој методике математике на предшколском и основношколском нивоу. Аутор је неколико универзитетских и основношколских уџбеника, као и низа популарних математичких књига за децу и одрасле. Објавио је око 150 научних и стручних радова. За књиге Математика као игра 1 и 2, у издању Креативног центра, добио је награду Европског удружења издавача уџбеника за најбољи европски уџбеник у категорији књига за предшколце у 2012. години.

Бранка Дејић je професор математике. Радила је у Гимназији Урош Предић, Панчево и од оснивања (2000) ради у Регионалном центру за таленте Михајло Пупин, Панчево, као предавач и ментор. Велики број њених ученика постигао је врхунске резултате на републичким и међународним математичким такмичењима. Коаутор је 9 књига намењених популаризацији и развијању даровитости за математику. Као коаутор за књиге Математика као игра 1 и 2, у издању Креативног центра добила је награду Европског удружења издавача уџбеника за најбољи европски уџбеник у категорији књига за предшколце у 2012. години. Добитник је и Дипломе за успешан менторски рад са даровитим ученицима, коју додељује Покрајински секретаријат за спорт и омладину Војводине (2012).

Ову књигу можете наручити преко нашег сајта, или купити у нашим књижарама (Македонска 30, Београд; Уроша Мартиновића 12, Нови Београд; Синђелићев трг 19, Ниш), као и свим боље снабдевеним књижарама широм Србије.

 

Корисни линкови

banka intesa