НОВО! Супер задаци, супер трећаци!

04.04.2023

Нова радна свеска у серијалу СУПЕР ЗАДАЦИ!

Радна свеска Супер задаци, супер трећаци! намењена је ученицима трећег разреда основне школе. Садржи велики број задатака којима се на забаван начин увежбава школско градиво из математике, српског језика и природе и друштва. У оквиру сваке теме ученици имају прилику да: прочитају причу, реше разноврсне задатке различитог нивоа сложености, израчунају, истраже, кажу шта мисле, креирају и направе оно што су сами осмислили. Трећаци ову радну свеску могу користити самостално или уз помоћ родитеља и учитеља у боравку или у редовној настави.

Теме и задаци прате постојећи Програм наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања и пружају могућност да се на забаван начин провежба школско градиво код куће или у школи. Учитељи могу користити појединачне задатке за рад у уводном или завршном делу часа као додатни материјал за децу која брже завршавају предвиђене задатке, али и читаве тематске целине у којима су програмски садржаји вишеструко повезани. Оваква међупредметна повезаност једна је од кључних тачака савременог односа према образовању и животу.

Вежбе у радној свесци Супер задаци, супер трећаци! нису провере знања. Неки задаци имају два или више тачних решења. У многим задацима од деце се тражи да искажу своје мишљење. Тада треба узети у обзир сваки одговор који се односи на питање и подстицати дете на отвореност и искреност.

Ауторка ове радне свеске, као и књига Супер задаци, супер прваци! и Супер задаци, супер другаци! које су слично конципиране и намењене ученицима првог и другог разреда основне школе, јесте Зорица Нобл. Она има богато искуство у раду с децом у основној школи. Ове књиге резултат су њених напора да свакодневни рад с децом учини креативним, занимљивим и ефикасним. Ауторка настоји да подстакне децу да самостално и активно долазе до решења задатака и проблемских ситуација. Истраживачки задаци, задаци у којима се исказује лично мишљење или став, као и задаци за креирање и конструисање, развијају код деце логичко и критичко мишљење. Спонтано и кроз игру, задаци у овим књигама помажу у стицању многих животних вештина.

Корисни линкови

banka intesa