НОВО! Дигитална писменост

19.12.2023

Нови приручник за васпитаче

Дигитална писменост је приручник у којем читалац може пронаћи одговоре на основна питања у вези са употребом дигиталних технологија у професионалне сврхе, али и у приватне.

 

Основна идеја с којом је приручник писан је жеља да се подржи развој компетентности васпитача да самостално користе дигиталне технологије у свим подручјима свог рада у предшколској установи, и то тако што их упућује на знања и вештине практичне употребе којима могу и треба да овладају у процесима професионалне примене дигиталне технологије. „У избору и предлагању тих знања руководиле смо се изреком: Дај човеку рибу и нахранићеш га за један дан. Научи га да је лови и прехранићеш га за цео живот. У складу с тим, помињаћемо конкретне алате, апликације и програме, али ћемо, свесне тога да се они стално мењају, указивати и на начине и приступе прилагођавања тим променама“, истичу ауторке Наташа Анђелковић и Весна Златаровић у уводу овог издања.

 

У приручнику је на сликовит начин описано и објашњено како се претражују, процењују и бирају дигитални садржаји, како се чувају и организују, како прилагођавају, креирају и деле, а све то на безбедан и одговоран начин.

 

Иако је приручник намењен првенствено васпитачима и свима онима који се баве децом предшколског узраста, он је конципиран тако да може бити од користи и свим другим особама различитих занимања и годишта које не познају могућности дигиталних технологија, а желеле би да их открију и науче да их користе. Он ће им пружити неопходну основу и дати потребно самопоуздање за даље самостално истраживање, учење и откривање дигиталног.

Корисни линкови

banka intesa