Причанке за предшколце

22.02.2024

Вежбанке за развој говора!

Правилан и леп говор је веома важан за развој самопоуздања, интелигенције, као и за свеукупно напредовање детета. Говор, мишљење и моторика (покрети) чврсто су повезани и међусобно условљени. Узроци неправилног изговора гласова код деце могу бити различити: психичке сметње, лоше говорне навике, обољење говорних органа и друго. Многи од ових узрока могу се потпуно уклонити у сарадњи са стручним лицима.

Родитељи и васпитачи имају важну улогу у исправљању последица говорних поремећаја код деце, првенствено путем редовног вежбања правилног изговора. Отклањање одређених сметњи у говору повољно ће се одразити и на развој других способности малишана.

Два нова издања Креативног центра садрже низ вежби за развој говора код деце предшколског узраста. Мала причанка намењена је деци узраста 2–3 године, док мало старијој деци (4–8 година) препоручујемо Причанку.

Ослањајући се на методику коју васпитачи користе у свакодневном раду с децом, оснивач и дугогодишњи уредник Креативног центра Симеон Маринковић осмислио је ове вежбанке, а књиге су илустровале Милица Стевановић и Евелина Данева Рајнингер.

Обе књиге садрже низ вежби за правилан изговор гласова и речи. Уз симпатичне јунаке, занимљиве задатке и духовите илустрације деца ће много лакше савладати правилан изговор гласова.

За подстицање дечјег развоја и вежбање изговора гласова можете користити и издања Креативног центра из едиције Школице, као и књиге Ове приче на игру личе (6–7 година), Чудна чавка чаврљала (6–8 година) и Приче од А до Ш (6–9 година).

 

 

Корисни линкови

banka intesa