НОВО! Супер задаци, супер четвртаци!

23.05.2024

Нова радна свеска у серијалу СУПЕР ЗАДАЦИ!

Радна свеска Супер задаци, супер четвртаци! намењена је ученицима четвртог разреда основне школе. Садржи велики број тематски груписаних задатака којима се на забаван начин увежбава школско градиво из предмета Математика, Српски језик и Природа и друштво. У оквиру сваке теме ученике чекају бројне активности: да прочитају причу, реше разноврсне задатке различитих нивоа сложености, израчунају, истраже, кажу шта мисле, креирају и направе оно што су сами осмислили. Четвртаци ову радну свеску могу користити самостално или уз помоћ родитеља и учитеља у редовној настави.

У односу на претходне радне свеске из истог серијала, нова радна свеска има и додатни циљ – да четвртацима послужи и као припрема за пети разред. Наиме, поједине теме и типови задатака одговарају захтевима старијих разреда, али су по стилу изражавања, тежини и сложености прилагођени ученицима четвртог разреда. Ауторкин циљ је био да код деце подстакне знатижељу и да их емотивно припреми за оно што их у старијим разредима очекује.

Теме и задаци прате Програм наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања и пружају могућност да се на забаван начин провежба школско градиво код куће или у школи. Учитељи могу користити појединачне задатке за рад у уводном или завршном делу часа, али и читаве тематске целине у којима су програмски садржаји вишеструко повезани. Међупредметна повезаност, на којој су збирке из овог серијала засноване, једна је од кључних тачака савременог односа према образовању и животу.

Вежбе у радној свесци Супер задаци, супер четвртаци! нису провере знања. Неки задаци имају два или више тачних решења. У многим задацима од деце се тражи да искажу своје мишљење. Тада треба узети у обзир сваки одговор који се односи на питање и подстицати дете на отвореност и искреност.

Зорица Нобл је ауторка свих књига из серијала Супер задаци, које су слично конципиране и намењене ученицима млађих разреда основне школе. Књиге из едиције Супер задаци резултат су њених напора да свакодневни рад с децом учини креативним, занимљивим и ефикасним. Ауторка настоји да подстакне децу да самостално и активно долазе до решења задатака и проблемских ситуација. Истраживачки задаци, задаци у којима се исказује лично мишљење или став, као и задаци за креирање и конструисање, развијају код деце логичко и критичко мишљење. Спонтано и кроз игру, задаци у овим књигама помажу у стицању многих животних вештина.

 

 

 

Корисни линкови

banka intesa