Акција: Креативни књигокомплетић 9+ - одабери 3 од 3

Означите поља испред књига које желите

Мали кућни огледи 4

Четврта књига огледа садржи предлоге за занимљиве експерименте од којих су неки једноставни, други сложени, а сви они могу да се изведу од материјала пронађеног у кући. Лако разумевање појмова из науке остварено је коришћењем модела, аналогија и анимација. Модели омогућавају да се уочи динамика неког процеса. Аналогије представљају сличне, али упрошћене поступке којим се физичке појаве разјашњавају. Анимације су препоруке за коришћење додатног материјала, који оживљава оглед. Све то за дете је непроцењиво важна вежба којом стиче самопоуздање да слободно испољава иницијативу, учи и ради, а такође и пут за боље схватање света који га окружује, света у којем владају физичке законитости.

Књига питања за децу

Питања у овој књизи некада су шаљива, некад озбиљна, а односе се на бројне значајне теме с којима се деца суочавају током одрастања – схватање пријатељства, однос према ауторитету, савладавање страхова, одупирање друштвеним притисцима и закључивање о томе шта је добро, а шта лоше. Одговори на њих не могу се пронаћи у књигама или на интернету зато што су то питања о њима самима. На таква питања не постоје тачни одговори, већ само они искрени. Ова књига помоћи ће читаоцима да на лак и занимљив начин науче да постављају питања о којима су желели да разговарају, а нису знали како да их формулишу. Може се читати у самоћи, али и с пријатељима или чак са одраслима.

Мој пријатељ Перси, Буфало Бил и ја

Улф је мислио да ће то бити сасвим обично лето. Ићи ће на село, код бабе и деде, купаће се у близини пристаништа, ноћу ће бројати дедине прдеже и дружиће се са старим друштвом. Али није било баш тако… Било је то лето пустоловина, буба, љубави и несреће. Улф се заљубио у Пију. Перси је дошао да га посети и плесао је с Пијом, а деда је постао чувени јунак с Дивљег запада – Буфало Бил.

  Назад на акције    

 

banka intesa