Акција: - одабери од

Означите поља испред књига које желите

Ефикасна комуникација у вртићу

Невена Ловринчевић, психолог са тридесет година клиничке праксе, ауторка је и водитељка више акредитованих семинара намењених васпитачима, наставницима, психолозима и педагозима. Потреба за оваквим приручником указала се управо на тим семинарима – на њима се често дискутује о различитим непредвиђеним, захтевним ситуацијама за које васпитачи током свог школовања нису припремљени на одговарајући начин. Сврха приручника јесте да помогне васпитачима у томе да што ефикасније реагују у таквим ситуацијама.

Дидактичке играчке које можете да направите сами

Дидактичке игре код деце развијају когнитивне процесе, самосталност, логичко--математичко мишљење и подстичу развој говора и социоемоционални развој. У приручнику су представљене дидактичке игре и играчке: ▶ за развој фине моторике; ▶ за развој практичних вештина; ▶ за развој логичко-математичког мишљења; ▶ у функцији почетног описмењавања; ▶ за сензорни развој; ▶ за упознавање света око нас; ▶ за богаћење дечјег речника; ▶ за развој социоемоционалних односа и вештина.

Корак по корак 5

Нова књига "Корак по корак 5" из познате серије приручника односи се на Припремни предшколски програм (ППП). Савремена теоријска схватања о томе да дете треба да буде у средишту васпитно-образовног процеса свој највиши израз имају у средишњем делу књиге – у богатој понуди активности које су: – примерене узрасту и развојним могућностима деце; – веома богате и разноврсне; – игровног карактера; – смислене и увек доводе до видљивог резултата; – организоване тако да омогућавају сваком детету да у активностима учествује онолико колико жели и на нивоу који је за њега карактеристичан. Овакав систем активности прави је инструмент у рукама одраслог који се бави децом и практично је употребљив.

.

Означите пољe испред oвe књигe ако је желите

Од гласа до слова

Овај приручник намењен је васпитачима, родитељима и свима онима који се баве децом у процесу превођења гласовног говора у писани. Ради лакшег и систематичнијег праћења издвојене су три целине. Теоријски део приручника садржи основна полазишта у раду на превођењу гласовног говора у писани, као и мишљења стручњака из области развоја говора на која су се аутори ослањали у свом раду. У Идејном делу дати су предлози и уопштена решења за: уређење простора, симболичку игру, вежбе, игре и активности које се примењују у раду с децом у процесу од гласа до слова. Практични део приручника садржи бројне идеје за извођење активности с децом, радионица с родитељима, као и савете и предлоге за прављење и примену средстава за игру и рад.

Ја могу - корак напред

Приручник садржи основне напомене о музичким садржајима и активностима које васпитачи и друге одрасле особе могу да користе у раду с децом, наводи начин на који се ти садржаји примењују у пракси, објашњава улогу визуелних средстава (картица) у процесу учења, као и начин њихове израде. Објашњења и примери примене музичких садржаја и активности односе се на рад са свом децом, уз посебне осврте на рад с децом са сметњама у развоју.

  Назад на акције    

 

banka intesa