НОВО! Креативне идеје за наставу српског језика и књижевности

05.03.2021

Занимљив приручник за наставнике српског језика и књижевноости у старијим разредима основне школе.

Начин рада који је у највећој мери заступљен у приручнику Креативне идеје за наставу српског језика и књижевности представљен је у форми игре. Путем различитих улога и у оквиру замишљеног контекста од ученика се захтева да испуне различите задатке; од вербалног изражавања, преко повезивања градива, до откривања решења различитих задатака. Они могу да буду лекари, истраживачи, научници, кувари или да се нађу у некој другој улози, а да у исто време путем задатака које буду добијали примењују и проширују стечено знање из српског језика и књижевности. Тако ће путем игре на један занимљивији начин учити, а да тога нису ни свесни.

У приручнику је дат низ примера реализације наставних јединица из српског језика и књижевности у старијим разредима основне школе. Ови примери имају за циљ да наставницима пруже подршку и инспиришу их на то да у својим учионицама и сами покушају нешто слично. Неки примери су развијени у виду комплетних припрема за час и праћени су издвојеним облицима рада, методама, наставним средствима и исходима часа. Други примери представљају само одређене сегменте часова, попут мотивације за читање и анализу дела, анализу књижевих ликова и сл. Уз већину текстова приложене су и фотографије које сведоче о томе да је оваква реализација часова заиста могућа у учионици.

Приручник је подељен на четири дела.

Први део се односи на активности играња различитих улога на часовима граматике и књижевности. Ученици се стављају у различите контексте: они су лекари који носе рукавице, маске и мантиле и тако опремљени лече језик; детективи са идентификационим картицама који на ограђеном месту злочина решавају загонетни нестанак лектире из школског кабинета и притом решавају задатке из граматике или књижевности. Они могу да учествују у додели Награде Оскар или да проведу дан на острву с Робинсоном Крусоом. Ово је само део приказаних примера, могућности су бројне и ограничене само маштом наставника.

Други део приручника посвећен је развоју критичког мишљења. Понуђене су технике које поспешују развој критичког мишљења, а затим су и пропраћене конкретним примерима реализације часова.

Трећи део је окренут креативном приступу лектири. Познато је да проучавање књижевног дела почиње добром припремом ученика и зато је понуђено више примера који се односе на то како мотивисати ученике за читање одређеног дела. Дата су и могућа решења за приказ и анализу лектире, као и идеје за креативан приступ анализи ликова на самом крају поглавља.

Четврти део приручника осмишљен је да задовољи потребе организације часа, групног рада, евалуације и самоевалуације уз добијање повратне информације.

Све активности представљене у приручнику настале су с циљем да буду занимљиве и привлачне ученицима, да подстичу њихову природну знатижељу и мотивацију, као и да испуне њихову потребу да буду активно укључени у решавање задатака који су подстицајни и изазовни. Наведени примери могу послужити наставницима да обогате свој свакодневни рад у школи и уједно као извор идеја које могу да преобликују сопственом креативношћу и прилагоде својим потребама рада. Разноврсност представљених наставних јединица је намерна како би се показало да креативан приступ настави није резервисан само за часове обраде већ и за часове утврђивања. Уз то, намера је била и да се прикаже да се на овај начин може успешно приступити настави и на часовима језика и на часовима књижевности.

Овај приручник можете наручити преко нашег сајта, или купити у нашим књижарама (ТЦ Еуроцентар, Македонска 30, Београд; Уроша Мартиновића 12, Нови Београд; Синђелићев трг 19, Ниш), као и свим боље снабдевеним књижарама широм Србије.

Корисни линкови

banka intesa