КЦ Блог


27.05.2022

ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ У ГОВОРНОМ РАЗВОЈУ: Искуства корисника приручника

Приручник ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ У ГОВОРНОМ РАЗВОЈУ, ауторке Јелене Спасић, намењен је свима онима који се баве развојем говора деце предшколског узраста, а најпре васпитачима и студентима – будућим васпитачима.
Овај приручник могу користити логопеди, али од велике користи биће и родитељима који стимулишу говорно-језички развој своје деце.

Језичке игре у говорном равоју корица 

У књизи Језичке игре у говорном развоју представљене су различите фонолошке, морфолошке и синтаксичке језичке игре, као и игре ритма и риме. Поред језичких игара у фокусу су и кратке књижевне форме, које својим језичко-стилским одликама погодују раду с децом предшколског узраста. На крају приручника дати су примери планираних ситуација учења за различите узрасте.

Колико је овај приручник користан у пракси најбоље нам показују искуства непосредних корисника, првенствено васпитача у предшколским установама. Мастер васпитач Милијана Шљивовац, из београдске ПУ Срећколино, испробала је у раду са децом неке од говорних игара из приручника и с нама поделила своја запажања.

– Песме нуде низ могућности за подстицај развоја говора деце предшколског узраста. Занимљиве су и забавне, буде код деце радозналост, развијају осећај за лепо и негују њихов укус, дакле, испуњавају све критеријуме које примењујемо у практичном раду. Приликом одабира песме обраћамо пажњу на њену дужину, метрику, разумљивост, као и на уметничку вредност. Како за предшколски тако и за млађе узрасте бирамо песме које ће привући дечју пажњу, богате необичним речима и занимљивом римом – објашњава васпитачица Милијана Шљивовац и додаје да је за добар одабир песме коју ће деца усвојити неопходно и да васпитач добро познаје књижевно стваралаштвo за децу.

– Потребни су време, посвећеност и истрајност у проналажењу одговарајућих песама, поготово оних које обилују римом, ономатопејом, деминутивима и аугментативима, јер управо то поезију чини занимљивом и деци примамљивом.

Милијана истиче да је поред стваралаштва домаћих аутора неопходно познавати и светску књижевност, а у том погледу приручник Језичке игре у говорном развоју од велике је помоћи. Кратке песме за децу, најчешће о животињама, воле сви малишани, јер су им врло пријемчиве због честих ономатопеја, набрајања, нонсенса и игара речима. У приручнику Јелене Спасић наведено је неколико таквих песама, које су преузете из књиге Антологија светске поезије за децу (Лазић, 1990). Једна од њих је и песма Александра Алана Милна (Енглескa):

Важан посао

Замишљам да сам колачар, ал’капе немам ја,

Ни кецеље, ни прибора, ко да ми све то да?

Свеједно, бићу поштар тад! Не, бићу димничар!

Ни сам већ не знам шта сам све, а то је смешна ствар!

Или сам лекар, хитно зван због неке кијавице,

Са крова на кров скакућем ко прави димничар,

Ни сам већ не знам шта сам све, а то је смешна ствар!

активност 1

– Прочитала сам деци више различитих песма током рада на пројекту под називом Занимања. Деци се управо ова највише допала и пожелела су да је науче. Било им је смешно то што неко не може да се одлучи чиме ће се бавити у животу и што нема сопствени прибор за рад. Усвајање песама са децом увек се лепше и лакше реализује ако је пропраћено сликама, анимираним луткама на штапу, потпомогнуто играчкама или игром улога. Овом приликом користила сам методе НТЦ („Никола Тесла“ центар) програма учења и предложила деци да изведемо активност путем које ће на занимљив начин усвојити ову песмицу. Свако дете је добило по један стих који је потом требало илустровати на парчету папира. Након завршетка активности прикупили смо све радове и креирали заједнички пано, а потом смо разговарали о нацртаним мотивима и на тај начин неколико пута поновили стихове, па су деца врло брзо усвојила целу песмицу. Касније смо додали и стихове испод цртежа, како бисмо другима појаснили оно што се налази на слици. На овај начин смо кроз игру и забаву с лакоћом усвојили песмицу – пренела нам је васпитачица Милијана своје искуство, а како је то изгледало у пракси погледајте на сликама у наставку.

активност 2 активност 3

активност 3 активност 4

                активност 5 

активност 7 активност 8

активност 9 актовност 10

активност 11 активност 12

 

Архива

Сви блогови

Корисни линкови

banka intesa