КЦ Блог


02.04.2021

Занимљиви и корисни задаци за прваке

Ако сте у потрази за активностима уз које ће деца моћи да увежбају школско градиво, да уче како да самостално решавају проблеме, да развијају логику и креативно мишљење и да усвајају друге важне животне вештине, препоручујемо вам неколико збирки задатака за ученике првог разреда основне школе.

Супер задаци, супер прваци!

Oва радна свеска садржи велики број задатака којима се на забаван начин увежбава школско градиво из предмета математика, српски језик и свет око нас. У оквиру сваке теме ученике чекају бројне активности: да прочитају причу, реше разноврсне задатке различитог нивоа сложености, израчунају, истраже, кажу шта мисле, креирају и направе оно што су сами осмислили. У зависности од читалачке вештине, прваци ову радну свеску могу користити самостално или уз помоћ родитеља, учитеља у боравку или у редовној настави. Задаци су осмишљени тако да децу подстичу да самостално и активно долазе до решења проблемских ситуација.

Учимо да мислимо 1
Ова радна свеска, намењена за увежбавање школског градива из предмета српски језик, математика, свет око нас и грађанско васпитање, садржи 150 задатака који помажу ученицима да науче критички да размишљају и којима се деца подстичу да мишљење вишег реда примењују у решавању језичких, математичких, логичких и других задатака у многим наставним областима, али и у свакодневним животним ситуацијама.

Ако сваког дана по 20 минута вежбају своје вијуге примерима из ове књиге, ђаци ће бити много успешнији у  савладавању сваког проблема!

 

Задатак на дан 1
Текстуални задаци неће бити проблем ученицима, ако их вежбају сваког дана по 10 минута! Ова радна свеска садржи 180 текстуалних задатака из математике различитог нивоа сложености, примерених узрасту ученика и неопходних за развој логике. Задаци су једноставни за читање и деца их могу решавати сама. Теме су блиске деци, повезане су са ситуацијама из свакодневног живота, али и са школским градивом. На крају збирке дата су решења свих задатака.

Језичке школице 1
Збирка радних листова намењених увежбавању и провери читалачке способности, односно разумевања прочитаног. То је једна од најсложенијих способности и везана је не само за читање књижевних текстова већ и других врста текстова с којима се ученик среће у својој околини и у школи – на улазу у школу, школској огласној табли, табли у учионици, зидовима учионице, телевизији, у превозним средствима, у новинама итд.

Овладавање читалачком способношћу не води само ка успеху у предмету српски језик и књижевност, већ отвара врата разумевању појмова, појава и њихових односа у свим другим наставним предметима.

Математичке степенице 1
Математичке степенице садрже задатке разврстане по нивоима постигнућа и сваком детету омогућавају да напредује оним темпом који одговара његовим  могућностима, интересовањима и мотивацији. Задаци прате предвиђени Наставни план и програм за математику за први разред основне школе. У збирци се налазе решења свих задатака, помоћу којих дете може да направи реалну процену своје успешности и зато га треба охрабривати да самостално користи збирку.

Такође, збирка садржи и четрнаест математичких игара с прилозима.

Да лако схватиш матиш
Решавањем задатака из ове збирке код деце се подстичу радозналост, моћ расуђивања, логичко размишљање и открива се смисао за математику. Намењена је оној деци која показују склоност ка математици и успех у решавању математичких проблема. Задаци прате план и програм за први разред основне школе. Помоћ родитеља или учитеља је добродошла, на пример код читања неких опширнијих текстуалних задатака, код задатака који су деци тежи итд.

Математичке авантуре 1
У збирци се налазе занимљиви задаци, какви се најчешће не раде на часовима математике у школи. Задаци имају различите функције: поједини служе за развијање логичког и апстрактног мишљења, неки се односе на сналажење у равни и простору, неки на сналажење у различитим ситуацијама, а многи су, једноставно, лепи задаци, они због којих волимо математику и који нас мотивишу да је стално радимо. Сви су они погодни за откривање и развијање математичке даровитости и подстицање креативности.

Размишљам и решавам 1
Ова књига је савршен извор активности за креативно коришћење дететовог слободног времена и права ризница подстицајних и забавних задатака. Иако ова књига није уџбеник, задаци који се у њој налазе у великој мери су у корелацији с циљевима и задацима наставе у првом разреду основне школе. Књига садржи разне типове активности: логичке слагалице, загонетке, укрштенице, игре речима, задатке за размишљање, креативно писање и цртање и многе друге. Дете ће уживати у изазовним задацима, несвесно да, у ствари, обавља озбиљан мисаони подухват.

 

Архива

Сви блогови

Корисни линкови

banka intesa