КЦ Блог


20.04.2020

Растемо уз Школице

Ако желите да подстичете развој свог детета од најранијег узраста, ако сте у дилеми шта дете на ком узрасту може да постигне, ако нисте сигурни како помоћи детету да оствари прве контакте с књигом, препоручујемо вам Школице, нашу серију радних књига.

Школице су посвећене подстицању раног развоја деце узраста од 1 до 6 година и обухватају шест наслова: Зекина школица (за децу узраста годину дана), Куцина школица (узраст 1-2 године), Мацина школица (2-3 године), Јежићева школица ( 3-4 године), Медина школица (узраст 4-5 година) и Совина школица (узраст 5-6 година). Аутори су Симеон Маринковић и Славица Марковић, а илустраторка Евелина Данева Рајнингер.


naslovna Zekina školicanaslovna Kucina školicanaslovna Macina školica
naslovna Ježićeva školicanaslovna Medina školicanaslovna Sovina školica

Серија је 2018. године на Сајму књига у Франкфурту добила награду за најбољи европски уџбеник у категорији предшколаца.

У свакој од шест књига централна фигура је лик животиње (зека, куца, маца, меда, јежић, сова) коју пратимо кроз различите ситуације познате деци. Те ситуације праћене су песмицама, причама, бројалицама, а илустроване су нежним, духовитим и функционалним илустрацијама чија сложеност расте из књиге у књигу. На текстове се наслањају задаци за дете који одговарају његовим потребама и интересовањима у том узрасту, као и различита питања која родитељи могу да поставе деци и која инспиришу да се разговор с децом даље настави и да се смисле нове активности.

Прве две књиге, за децу најмлађег узраста, подстичу дете да слуша оно што му родитељ чита, да показује где је шта на слици, уочава сличности и разлике, понавља стихове, пева, уочава сличност између онога што раде јунаци и онога што само ради. Од треће књиге крећу још и цртање, бојење, графомоторни задаци, решавање једноставних проблема, класификовање објеката по различитим критеријумима, почетне вештине писања и многе друге активности које су прилагођене могућностима сваког узраста.

Посебна вредност ових књига је то што свака има увод намењен родитељима и особама које раде с децом. То су својеврсни водичи кроз развојна достигнућа карактеристична за дете датог узраста у домену опажања, мишљења, говора, сазнавања физичке и социјалне средине и развоја фине моторике, у складу са савременим сазнањима развојне психологије о току развоја деце предшколског узраста. Истовремено, одраслима су сугерисане многе активности које могу да практикују да би код детета подстакли поменуте сегменте развоја. На тај начин родитељи и васпитачи добили су поуздан путоказ како да време уз књигу проведу на најкориснији могући начин.

Архива

Сви блогови

Корисни линкови

banka intesa