Математика за вртић

У вртићком узрасту важно је пробудити код деце знатижељу за математиком, показати им како да је препознају у свету који их окружује, помоћи им да усвоје основне математичке појмове и да проналазе различите начине за решавање математичких проблема.

Креативни центар нуди широк спектар математичких игара и активности за децу предшколског и млађег школског узраста.


Учење математике кроз игру

Дете најбоље учи математику кроз игру. Игра у вртићу је саставни део одрастања и ако је дете активно и учи кроз игру, тада најлакше усваја нова знања у свим подручјима, па тако и у математици.

Игра је предшколској деци блиска, прихватљива и представља пут усвајања знања из математике. Кроз игру у вртићу дете се радује, али истовремено и учи, открива појаве, преноси и усваја одређене поруке.

Значај раног упознавања с математичким појмовима

Математика је важна у свакодневном животу јер је корисно и логично средство комуникације, објашњавања и процене. Математика нам помаже у разумевању природе и друштвене средине.

Обогаћује знање детета, уводи га у међусобне односе конкретне стварности, учи га математичком језику, подстиче код детета развој логичког мишљења и других психичких функција. Може се учити увек и свуда.

Математика помаже деци да стекну самопоуздање и да успешно и лако решавају разноврсне изазове са којима ће се суочавати у свакодневном животу и током школовања, да науче да размишљају аналитички, као и да се сналазе у простору.

Важно је да васпитачи деци укажу да математика није нешто што би требало да их плаши, већ корисно знање које ће им отворити врата за много нових знања и вештина.

Васпитачи би требало да децу од најранијег узраста постепено уводе у свет математике. Кроз примере из свакодневног живота и креативне и забавне активности деца ће научити да препознају геометријске облике, уочавају сличности и разлике међу њима, као и да одређују положај предмета у простору.

Када савладају основне математичке појмове, деца ће брзо и једноставно прећи на оне сложеније. Потребно је да одрасли константно подстичу дечје интересовање за математику како би је деца не само лакше разумела, већ и заволела.

Математика за предшколце

Књиге Математичка вртешка и Играоница за мале математичаре Мирка и Бранке Дејић припремају дете за изучавање математике у школском узрасту и служе за развијање математичких појмова у предшколском узрасту.

Едиција Забавни свет геометрије намењена је развијању математичких вештина и графомоторичких способности. Књиге из ове едиције су намењене деци узраста од пет до седам година како би се упознала са различитим фигурама и облицима, уз развијање способности опажања и прецизности. Задаци се решавају уз подршку одраслих, што истовремено доприноси забави и дружењу. 

Међу најпопуларнијим насловима из серијала Избаци досаду из куће су књиге Математика као игра 1-2, Прича по прича, број по број, Шумски лавиринт и друга издања. Решавањем задатака из ових књига подстиче се развој логичког мишљења код деце. Различите математичке активности су веома значајне за умни развој. Уз то, ове математичке активости су веома забавне.

Корисни линкови

banka intesa