Вежбанке за вртић

Вежбанке за вртић су веома добра подршка у развијању дечјег интересовања за свет слова, бројева и појава, а посебно ће бити корисне васпитачима који раде са различитим узрасним групама у вртићима и предшколским установама.

Кроз игре и друге забавне активности деца предшколског узраста увежбавају цртање, писање првих слова и речи, откривају гласове, препознају слова и читају кратке речи. Играјући се, деца се упознају с бројевима и основним рачунским операцијама и на тај начин откривају свет који их окружује. Уз ове игре и активности деца ће лако овладати појмовима с којима се иначе срећу у вртићу.


Значај вежбанки за вртић

Улога ових књига је да пруже помоћ деци у усвајању нових појмова, новог градива, да код њих развију машту и истраживачки дух, подстичу љубав према књизи и читању од најранијег узраста, али и заинтересованост за учење.

Правилан развој говора је посебно важан у овом узрасту. Вежбанке у томе могу бити од великог значаја. Док одрасла особа чита текст, дете се подстиче на разумевање текста кроз низ активности, као што су: довршавање реченица, одговори на питања у вези са сликом, смишљање реченица у вези с неким појмом са слике, проналажење решења уз помоћ налепница са тачним одговорима и др.

Велики избор вежбанки за вртић

Креативни центар нуди велики избор вежбанки и радних листова за предшколце и децу у вртићу. Бројне активности у овим радним материјалима подстичу децу на маштање, размишљање и стварање, пажљиво прате могућности деце одређеног узраста и усмеравају њихов развој.

Књига Велика вежбанка за предшколце намењена је деци узраста од три до шест година. Богата и занимљива садржина вежбанке, са преко 260 различитих игара, омогућава малишанима да лако овладају појмовима које би требало да усвоје деца у овом узрасту. Уз теме попут цртања и писања, читања, математике и откривања света, дете ће се уверити да учење може бити права игра.

Едиција блокова Моја велика вежбанка нуди разноврсне и забавне активности за децу млађег и средњег предшколског узраста: графомоторичке вежбе, почетно писање, тумачење слика, математичко и логичко мишљење, бојење, сечење и лепљење.

Ове вежбанке пуне су боја, оригиналних цртежа и забавних тема у вези са животињама. Садрже и слободан простор у којем дете може да изрази своју креативност и маштовитост.

Вежбанке за бојење и цртање попут МУУ! И БРРМ! садрже забавне вежбе бојења и цртања, али и бројне поучне задатке за децу.

Серијал књига Потражи и пронађи садржи више од 1000 појмова за проналажење. Издвајају се Принцезе – Потражи и пронађи и Свемир – потражи и пронађи.

Корисни линкови

banka intesa