Радни листови – млађа група

Међу првим радним листовима за млађу групу с којима се деца сусрећу када крену у вртић налази се књига Полазим у вртић. Решавање задатака у овим радним листовима подстиче децу узраста од 3 до 4 године да запажају, замишљају и закључују.

 


Садржина радне Полазим у вртић свеске односи се на природну и друштвену околину, све оно што је деци блиско и познато: предмети и појаве, породица, особе које окружују дете у вртићу, биљни и животињски свет. Теме су усмерене ка основним сферама дечјег развоја, а то су упознавање сопствене личности, развијање сазнања о другима и односа с њима и изграђивање сазнања о околини.

Едиција Школице

За први сусрет детета с радним листовима за млађу групу одличне су радне сликовнице из серијала Школице.

Посебна вредност ових књига је у томе што свака садржи увод намењен родитељима и особама које раде с децом. То су својеврсни водичи кроз развојна достигнућа карактеристична за дете датог узраста у домену опажања, мишљења, говора, сазнавања физичке и социјалне средине и развоја фине моторике, у складу са савременим сазнањима развојне психологије.

Зекина школица намењена је најмлађима, деци у узрасту од једне године. На почетку ове књиге наведене су неке одлике развоја детета у првој години живота, као и предлози  активности које одрасла особа може да практикује с дететом.

За децу у узрасту од прве до друге године препоручујемо радну свеску Куцина школица, док је Мацина школица намењена деци у узрасту од друге до треће године.

 

Корисни линкови

banka intesa