Приручници за васпитаче

Приручници представљају одлично штиво за васпитаче, педагоге, психологе и логопеде који желе да прошире своја знања о томе како да комуницирају с децом и подстичу их на учење, али и како да се изборе с неким од тежих ситуација у којима се могу наћи на послу.

Већина ових приручника намењена је и родитељима, као добра подршка у раду с децом.


Креативни центар има богату понуду приручника за васпитаче у којима су обрађене различите теме: графичко-ликовне активности, математичке активности (Предшколац у свету математике), музичке активности (Ја могу - корак напред), активности у природи (Деца уче у природи), а ту су и приручници за вођење радионица за децу намењени васпитачима, педагозима, психолозима и медицинским сестрама.

Популарна едиција Корак по корак

Едиција Корак по корак 1-5 чувени је серијал састављен од пет приручника који обухватају све аспекте дечјег развоја и доносе свеже идеје и савремене методичке принципе, као и стотине примера за конкретне активности. 

Богата ризница игара и активности посебна је драгоценост приручника, а васпитачима је пружена могућност да понуђене садржаје дограђују, мењају и развијају у интеракцији с децом. 

Приручници за развој говора и писања код деце

Приручници о развоју говора код деце предшколског узраста намењени су свима који се баве овом темом, пре свега васпитачима и логопедима, а могу их користити и родитељи који желе да стимулишу говорно-језички развој своје деце.

Приручник Језичке игре у говорном развоју ауторке Јелене Спасић обухвата различите фонолошке, морфолошке и синтаксичке језичке игре. Поред језичких игара у фокусу су и кратке књижевне форме, које својим језичко-стилским одликама погодују раду с децом предшколског узраста.

Приручник Деца имају реч садржи збирку говорних радионица намењених развоју говорних способности деце предшколског узраста.

Приручник ауторке Маре Шаин Данас цртам, сутра пишем садржи велики број разноврсних предлога и идеја за извођење игара и активности којима се код деце подстиче интересовање за свет слова и писану реч. 

Приручник Од стварања до сазнања. Креативни начини за развијање ране писмености код деце представља бројне креативне начине за рад на развоју ране писмености с децом предшколског узраста. 

Дидактичке игре за децу

Приручник Дидактичке играчке које можете да направите сами садржи детаљна упутства за прављење дидактичких играчака од једноставних рециклажних материјала. Ове активности подстичу код деце развој фине моторике, развој практичних вештина, развој логичко-математичког мишљења, сензорни развој, а доприносе и упознавању окружења, богаћењу речника и др.

Приручници за рефлексивне практичаре

Циљ приручника као што је Учење кроз праксу у вртићу јесте да васпитаче охрабри и приближи новом приступу који заступа идеју професионалног учења у реалном контексту. Рефлексивна пракса пружа помоћ васпитачима и стручним сарадницима да схвате где се налазе на свом професионалном путу и куда даље желе да иду.

Приручник прате два портфолија, један за васпитаче и други за стручне сараднике.

Ефикасна комуникација у вртићу

Један од приручника за васпитаче у издању Креативног центра јесте Ефикасна комуникација у вртићу ауторке Невене Ловринчевић. Овај приручник говори о различитим непредвиђеним, захтевним ситуацијама за које васпитачи током свог школовања нису припремљени на одговарајући начин. Сврха овог приручника јесте да помогне васпитачима у томе да што ефикасније реагују у таквим ситуацијама.

Корисни линкови

banka intesa