Радни листови – Нове основе програма

Нови радни листови Креативног центра конципирани су тако да прате и подржавају развој кључних образовних компетенција. Обликовани у форми блокова, материјали садрже функционалан простор за рад и бројне додатке (налепнице, словни конструктори, азбука).

 

 


Ови радно-игровни материјали прилагођени су главним принципима Основа програма предшколског образовања и васпитања – Године узлета, а то су: да дете учи да буде самостално и одговорно према себи и другима, да се сналази у различитим ситуацијама и да преузме одговорност, да буде радознало и креативно, да уочава детаље и поставља питања, да решава проблеме и доноси одлуке, да стиче знања из различитих области, да упознаје различите културе, да развија различите врсте писмености, да развија поверење и другарство, да сарађује с другима, да уважава различитости и брине о себи и другима.

Овим програмом се подстиче учење кроз заједничко истраживање и игру с вршњацима и одраслима, користе се разноврсни извори учења и предлажу места и институције у локалној заједници као простори за учење.

Охрабрује се чвршћа повезаност кроз укључивање родитеља и заједнички рад деце, васпитача и родитеља, али и укључивање локалне заједнице.

Радни листови Креативног центра који су прилагођени Основама програма Године узлета су Ове приче на игру личеВртић за маштање, , Играм се и размишљам и Игром од гласа до слова.

Радни материјал Ове приче на игру личе садржи разноврсне подстицајне активности који развијају језичку културу – приче, загонетке, брзалице, разноврсна питања за подстицање комуникације, као и низ графомоторичких вежби за увежбавање покрета који претходе писању слова.

У Вртићу за маштање дат је најшири избор могућих активности које су повезане с различитим аспектима дечјег развоја – од графомоторичког до језичког и логичко-математичког.

Радни материјал Играм се и размишљам бави се основним математичким појмовима истовремено излазећи у сусрет дечјој потреби за игром и покретом. Кроз 32 теме дете стиче потребне математичке компетенције које су важне за припрему за полазак у школу. Овај радни материјал освојио је Награду за најбољи европски уџбеник у категорији књига за предшколце на Сајму књига у Франкфурту 2021. године.

Радно-игровни материјал Игром од гласа до слова осмишљен је тако да подржава развој предвештина ране писмености. Обликован је у форми блока на 32 стране (плус две стране с налепницама), а редослед обраде слова дат је према букварском распореду. 

Корисни линкови

banka intesa