Радни листови – предшколска група

Радни листови за предшколце имају разноврсне циљеве: да развијају компетенције за учење код детета, да му пруже прилику да учи и истражује, али и да код њега подстичу радозналост и јачају истрајност. Све активности прилагођене су деци предшколског узраста.


Када дете из вртића прелази у предшколску групу, много тога се мења. Родитељи то понекад не примете. Деца више почињу да уче о свету који их окружује, озбиљније се интересују за слова, природу, музику.

Предшколци су жељни да усвајају нова знања, као и да проводе време у групи са својим вршњацима. У овом узрасту деца усвајају социјалне вештине и уче да функционишу у друштву. Уче како да следе правила и поштују дневну рутину пре него што крену у школу.

Креативни центар у понуди има неколико радних листова за предшколце. Ови материјали могу се користити у предшколској установи али и за додатни рад код куће.

Радни листови Весели вртић омогућавају темељну припрему детета за полазак у школу. Обухватају програмске садржаје и задатке из математике, предмета Свет око нас, као и бројне графомоторичке вежбе и вежбе повезане с припремом за почетно читање и писање. У овој књизи поштована је и уобичајена пракса васпитача у припремним предшколским групама. Задаци омогућавају деци да напредују сопственим темпом.

Радни листови за предшколце Пролеће-лето и Јесен-зима доступни су у црно-белој варијанти и у колору. Ове велике књиге за предшколце покривају целу годину предшколског програма, а у свакој од њих налази се по 40 тема у оквиру којих су обрађени садржаји из различитих области – математика, природа и друштво, припрема за писање, учење слова, опажање.

Радни листови Мали букварЦрталицаМој свет и Мала математика нуде разноврсне активности за децу предшколског узраста намењене савладавању вештине почетног писања и читања, развоју математичких способности, усвајању техника ликовног изражавања и др.

Корисни линкови

banka intesa